PROMET

MAREC 2020

Hidria se dejavno vključuje v trajnostno mobilnost

Z rešitvama Hidria Bond in Hidria Optimus PSG, ki sta si utrli pot na evropski…

Preživeti v času koronavirusa in po njem

Samo Kranjec, glavni in odgovorni urednik Koronavirus je ključno posegel tudi v dejavnost transporta in…

Koronavirus bo udaril po vseh, razen dostavljavcih in spletnih trgovcih

Že pred izbruhom koronavirusa so bile razmere v svetovnem gospodarstvu in logistiki negotove, zdaj pa…

Bosta državni Pošta Slovenije in Slovenske železnice uspešni tržni vodji?

Konsolidacijo logističnega trga vodita veliki državni podjetji, Pošta Slovenije in Slovenske železnice, ki bosta ob…

Prilagoditi se mora celotna veriga, sicer digitalizacija nima učinka

Sodobne tehnologije omogočajo velike učinke pri zagotavljanju sledljivosti blaga in učinkovitosti delovanja oskrbovalne verige, ključno…

Z natančnim pregledom nad voznim parkom do občutnih prihrankov

Vozila transportnih podjetij potujejo skoraj po vsem svetu, zato je podatke o njih treba zagotoviti…

Notranja logistika se vztrajno krepi

Njen razvoj močno pospešuje spletna prodaja, produktivnost dela v njej pa dvigujejo informacijsko komunikacijske tehnologije…

Varnost v prometu še vedno skrb vzbujajoča, stanje infrastrukture se izboljšuje

Pri prometni varnosti sta največja dejavnika tveganja vožnja pod vplivom alkohola in uporaba mobilnega telefona…

Avtonomna tovorna vozila bodo vse manj znanstvena fantastika

Proizvajalci, kot so Volvo, Daimler, Tesla in novo tehnološko podjetje, imenovano Otto, so razvili in…

Družba Autamarocchi načrtno skrbi za ekološki trajnostni razvoj

V skladu z nedavno pridobljenim standardom ISO 14067:2018 Toplogredni plini – Ogljični odtis izdelkov, parametrom…

Novi sistemi bodo vozniku olajšali delo in popravljali njegove napake

Nina Šprohar »Sodobna tovorna vozila morajo danes v čim krajšem času prevoziti kar največ kilometrov…

Premalo izkoriščamo priložnosti, ki jih ponuja cestni tovorni promet

Mirjana Ribič Previsoke trošarine na gorivo, pomanjkanje logističnih centrov za tuje voznike in dovoljevanje nelojalne…