0 +
Z nami prek 500 podjetij
0 +
poglobljenih člankov v eni reviji
0
izdaj letno
0 +
sledilcev
Poglobljena vsebina v reviji!

Specialnih 12: Na enem mestu vam ponujamo zbrane vse relevantne podatke o določeni temi, zato boste s prebiranjem naših revij prihranili čas in pridobili pomembne poslovne informacije, predvsem pa razširili obzorja.

Poglobljena vsebina v reviji!

Specialnih 12: Na enem mestu vam ponujamo zbrane vse relevantne podatke o določeni temi, zato boste s prebiranjem naših revij prihranili čas in pridobili pomembne poslovne informacije, predvsem pa razširili obzorja.

UVODNIK

Bo pandemiji uspelo, kar razvojni strategiji ni?

Tudi letos lahko ob preučitvi tehnološko-poslovnega stanja slovenskega gozdarstva in lesnopredelovalne industrije ugotovimo, da je v obeh dejavnostih še veliko prostora za izboljšave. Predvsem bi se morale medsebojno bolj tesno povezati v učinkovito gozdno-lesno verigo, v okviru katere se bo naše gozdno-lesno bogastvo odrazilo v proizvodnji in prodaji izdelkov z višjo dodano vrednostjo.

Beri dalje »
podpis-samo.png
MENI ČLANKOV

Izobraževanje v panogi sledi trendom, na trgu še vedno pomanjkanje kadrov

Gozdarskih in lesarskih strokovnjakov različnih ravni na trgu primanjkuje, v izobraževalnih ustanovah pa se trudijo, da jih opremijo s sodobnim znanjem in veščinami.   Izobraževalne ustanove v gozdarstvu in lesarstvu s programi skrbijo za to, da so dijaki in študentje po zaključku izobraževanja oboroženi z vsemi potrebnimi znanji. Sledijo tudi

Berite dalje »

S pomočjo projekta BIO4ECO približali biomaso uporabnikom gozdov

Zavod za gozdove od leta 2016 sodeluje na mednarodnem projektu BIO4ECO (Interreg Europe), katerega cilj je izboljšanje nacionalnih politik, povezanih z uporabo biomase kot obnovljivega vira energije. Na podlagi analize stanja v Sloveniji in dobrih praks, predstavljenih med projektnimi partnerji, je bil izdelan Akcijski načrt za Slovenijo, ki vsebuje tri

Berite dalje »

Dobrih časov ne bo nazaj kmalu

Gibanje izvoza in uvoza v gozdarstvu in lesnopredelovalni industriji je bilo v zadnjih letih sorazmerno ugodno, pandemija koronavirusa pa je stvari postavila na glavo.   Gozdarstvo in lesnopredelovalna industrija ustvarjata približno pet odstotkov celotnega slovenskega izvoza in tri odstotke uvoza. Pri izvozu je v zadnjih letih šepalo predvsem v gozdarstvu.

Berite dalje »

SilWoodCoat: PREMAZI ZA LES SO LAHKO TUDI ANORGANSKI

Konvencionalni premazi za les z organskimi vezivi imajo omejene potenciale, še posebej na lesenih elementih v gradbeništvu pri uporabi na prostem. Zato s projektom SilWood Coat raziskujemo in razvijamo trajne in ognjeodporne lesne premaze, pri čemer bomo izkoristili prednosti tehnologije obdelave površin z anorganskimi pripravki na osnovi silikatov.   Na

Berite dalje »

Oljni premazi za zaščito izpostavljenih lesenih površin

V Teknosu izdelujejo tudi olja za zaščito lesa, ki je močno izpostavljen vremenskim vplivom: za lesene fasade, terase, nadstreške, vrtno pohištvo, ograje in lesena tla okoli bazenov. Razvijajo jih v smeri okoljske prijaznosti in učinkovitosti. Olja za široko potrošnjo in profesionalno rabo Med izdelki, ki so namenjeni za široko potrošnjo

Berite dalje »

Skandinavska kakovost in inovativnost za zaščito lesa

Finski Teknos, ki je v Sloveniji prisoten dvanajsto leto, ponuja celoten spekter premazov za površinsko zaščito lesa. V Teknosu ponujajo zaščito lesa za široko potrošnjo in za profesionalne uporabnike, predvsem pa za industrijo. Po besedah Gregorja Sušnika, vodje prodaje, so njihov največji segmenti premazi za industrijski les, ki mu po

Berite dalje »

Les se zaščiti predvsem s postopki njegove obdelave

Zaščita vključuje načrtovanje, konstrukcijsko zaščito, izbiro ustrezne lesne vrste. Biocidna zaščita pride na vrsto šele, če omenjeni postopki niso bili dovolj učinkoviti.   Zaradi vedno bolj ostrih okoljskih zahtev v EU se prostor za biocidno zaščito lesa vztrajno krči. Dandanes se zaščita lesa pred zunanjimi vplivi in škodljivci zagotavlja predvsem

Berite dalje »

Les je mogoče koristno izrabiti v številnih panogah

Spekter industrijskih panog, kamor se širi uporaba lesa v različnih oblikah, se nezadržno širi, prednjači pa gradbeništvo.   Ker je les mehansko precej odporen, topel in prijeten na dotik, se vedno bolj uporablja za izdelavo izdelkov, kjer človek z njimi prihaja v neposreden stik. Pomemben del industrije so postali lesni

Berite dalje »

V večjih energetskih sistemih še vedno porabimo malo lesa

Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije se v večjih energetskih sistemih porabi zgolj 24 odstotkov lesne biomase.   Lesna biomasa se za ogrevanje uporablja predvsem na podeželju, kjer ima pomembno mesto tudi samooskrba z lesom, ki obenem rešuje težave z energetsko revščino. V energetske namene pa bi se lahko za

Berite dalje »

Lesa imamo na pretek, a ga v gradbeništvu ne izkoriščamo dovolj

Čeprav se les uporablja tudi pri klasični gradnji, pa v Sloveniji na področju celovite lesene gradnje precej šepamo za razvitimi evropskimi državami.   Slovenija kot ena bolj gozdnatih držav bi lahko les kot trajnosten gradbeni material izkoriščala precej bolj, kot ga. S pomočjo sodobnih tehnologij in tehnoloških postopkov namreč les

Berite dalje »

TOP 20

20 največjih gozdarskih družb v letu 2018 Družba Celotni prihodki (v evrih) Čisti poslovni izid (v evrih) Dodana vrednost na zaposlenega (v evrih) Povprečno število zaposlenih SiDG 77.076.017 11.899.462 106.139 211 GG Bled 60.287.269 3.467.363 86.429 87 SGG Tolmin 14.811.667 193.882 35.691 116 GLOG – v stečaju 14.678.524 91.551 43.613

Berite dalje »

Prispevki iz ostalih revij

(Visited 641 times, 4 visits today)
Close