GOZD IN LES

MAJ 2020

Bo pandemiji uspelo, kar razvojni strategiji ni?

Obetaven projekt za koristno izrabo invazivnih tujerodnih rastlin

Razvili bodo nov način zaščite lesa pred sivenjem

Podjetja intenzivno iščejo izhod iz krize zaradi novega koronavirusa

Z drobilniki Robust do donosnega gospodarjenja

Gozdarji v vrtincu naravnih ujm

Nas bodo teple tudi emisije iz gozdov?

Novi pristopi v varstvu gozdov pred podlubniki v Sloveniji

Okrepilo se bo delovanje v regionalnih okvirih

Podnebne spremembe na naše gozdove vplivajo že vsaj 30 let

Rast dreves in gozdov v spremenjenih podnebnih razmerah

Varujemo gozdove – zdravi gozdovi za zdravo prihodnost

Razvoj mehanizacije predvsem v smeri večje učinkovitosti

Nenehno preseganje meja mogočega

Lesarji zadnja leta poslujejo dobro, letošnji izvoz pa bo okrnjen

Tudi v času pandemije povečujejo izvoz

TOP 20

Lesa imamo na pretek, a ga v gradbeništvu ne izkoriščamo dovolj

Z inovativnostjo premikajo meje trajnostne lesene gradnje

V večjih energetskih sistemih še vedno porabimo malo lesa

Les je mogoče koristno izrabiti v številnih panogah

Z brezpapirnim poslovanjem so optimizirali delovne postopke

Les se zaščiti predvsem s postopki njegove obdelave

Skandinavska kakovost in inovativnost za zaščito lesa

Oljni premazi za zaščito izpostavljenih lesenih površin

SilWoodCoat: PREMAZI ZA LES SO LAHKO TUDI ANORGANSKI

Dobrih časov ne bo nazaj kmalu

S pomočjo projekta BIO4ECO približali biomaso uporabnikom gozdov

Izobraževanje v panogi sledi trendom, na trgu še vedno pomanjkanje kadrov

Konstrukcijski les iz macesna moramo kupiti v tujini

Bo pandemiji uspelo, kar razvojni strategiji ni?

Tudi letos lahko ob preučitvi tehnološko-poslovnega stanja slovenskega gozdarstva in lesnopredelovalne industrije ugotovimo, da je…

Obetaven projekt za koristno izrabo invazivnih tujerodnih rastlin

Na Oddelku za lesarstvo ljubljanske Biotehniške fakultete skupaj z desetimi partnerji – vodilni je Mestna…

Razvili bodo nov način zaščite lesa pred sivenjem

V okviru Oddelka za lesarstvo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani razvijajo nov način zaščite termično…

Podjetja intenzivno iščejo izhod iz krize zaradi novega koronavirusa

Glavne težave podjetij se kažejo v likvidnostnih težavah in motnjah proizvodnje zaradi težav tako na…

Z drobilniki Robust do donosnega gospodarjenja

V podjetju Robust iz Arje vasi, ki je edini serijski proizvajalec drobilnikov v Sloveniji, že…

Gozdarji v vrtincu naravnih ujm

Od leta 2014 se v slovenskih gozdovih skoraj vsako leto zgodijo vremenske ujme oziroma drugi…

Nas bodo teple tudi emisije iz gozdov?

Če Slovenija ne bo prepričala Evropske komisije, da sprejme revidirano referenčno vrednost za gospodarjenje z…

Novi pristopi v varstvu gozdov pred podlubniki v Sloveniji

Smreka je ena najbolj cenjenih drevesnih vrst v Evropi, zato so jo v preteklosti množično…

Okrepilo se bo delovanje v regionalnih okvirih

»Celotna gozdno-lesna veriga se bo v prihodnosti morala zaradi zmanjševanja tveganja še bolj usmeriti v…

Podnebne spremembe na naše gozdove vplivajo že vsaj 30 let

V Sloveniji so podnebne spremembe opazne in znatne že vsaj od leta 1980, z ukrepi…

Rast dreves in gozdov v spremenjenih podnebnih razmerah

V gozdnih ekosistemih se podnebne spremembe kažejo kot povečana mortaliteta dreves zaradi suše, v spreminjanju…

Varujemo gozdove – zdravi gozdovi za zdravo prihodnost

Mednarodno leto zdravja rastlin 2020   Kaj slabi naše gozdove? V Sloveniji v zadnjih letih…