Avtor bv; foto: shutterstock.com 7:53 dop AKTUALNO

Ministrstvo po posvetu o zvereh napovedalo prenovo strateških dokumentov (Izziv: medved)

Minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan je minuli teden gostil posvet o upravljanju velikih zveri s poudarkom na rjavem medvedu. Posveta se je udeležila tudi ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Irena Šinko ter številni strokovnjaki s področja upravljanja velikih zveri, predstavniki nevladnih organizacij in civilne družbe, občin, Evropske komisije.

Predavatelji posveta so v prvem delu pojasnjevali upravljanje velikih zveri, v drugem delu so predstavili poglede na izboljšanje upravljanja velikih zveri, vmes in po koncu je potekala razprava.

Minister je v uvodnem nagovoru povedal, da je »med tremi velikimi zvermi v Sloveniji rjavi medved tisti, ki hkrati igra pomembno vlogo v ekosistemih in ima največ stikov z ljudmi, zato je tudi največji izziv za upravljanje in sobivanje z ljudmi.«

Zveri zavarovane vrste

Velike zveri (rjavi medved, volk in ris) so v Sloveniji zavarovane vrste, ki jih varuje tako mednarodna kot tudi evropska in slovenska zakonodaja. Velike zveri so v RS zaščitene z Zakonom o ohranjanju narave in Uredbo o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah. Direktiva Sveta o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (Direktiva o habitatih) terja vzdrževanje ugodnega stanja ohranjenosti vseh treh vrst velikih zveri.

Prenova Strategij upravljanja z medvedom, volkom in risom?

Za varovanje rjavega medveda je bila leta 2002 sprejeta Strategija upravljanja z rjavim medvedom v Sloveniji. “Zaradi sprememb skupne kmetijske politike in delovanjem intervencijske skupine ministrstvo pripravlja revidirano besedilo, ki bo predvidoma sprejeto še letos,” so povedali. V prenovi sta tudi strategiji in akcijska načrta za upravljanje volka in risa.

“Rjavi medved je izjemno pomemben del biotske raznovrstnosti Slovenije, zato bo Ministrstvo za naravne vire in prostor še naprej izvajalo vse ukrepe za njegovo varstvo, vključno z ohranjanjem medvedovega življenjskega prostora. Prizadevalo si bo za čim bolj učinkovit odškodninski sistem in promocijo zaščitnih ukrepov za varovanje premoženja ter aktivnosti, ki prispevajo k visoki stopnji sobivanja z rjavim medvedom,” so spet ponovili na MNVP.

“Ekspertiza ocenila, da je medvedov “preveč”

MNVP je 13. aprila 2023 izdalo dovoljenje za odvzem iz narave z odstrelom 230 rjavih medvedov. Strokovni predlog za izdajo dovoljenja sta pripravila Zavod za gozdove Slovenije in Zavod RS za varstvo narave. Upoštevala sta, kot so pojasnili, dodatno ekspertizo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani »Rekonstrukcije dinamike številčnosti rjavega medveda v Sloveniji za obdobje 1998 do 2022«, ki opozarja, da so se konflikti z medvedom začeli pospešeno večati, ko je število živali preseglo mejo med 630 in 700 osebkov. Po oceni “ekspertize” (tako so sporočili, op.a.) pa je spomladi leta 2022 to število doseglo že skoraj 1100. Povečane gostote rjavega medveda namreč, kot pravijo, dokazano povzročajo večjo stopnjo konfliktov in ogrožajo varnost prebivalstva.

Nova intervencijska skupina

»Spodbudili smo formiranje nove intervencijske skupine – pri tem se zgledujemo pri nekaterih državah Evropske unije, ki imajo vzpostavljene protokole ukrepanja in posebne skupine za hitro ukrepanje ob konfliktnih dogodkih (Italiji, Švici, Avstriji in Nemčiji). Člani intervencijske skupine so strokovnjaki, ki imajo znanje in izkušnje pri ravnanju z velikimi zvermi, na podlagi njihovih dejavnosti ali usposabljanja. Za njihovo delovanje je potrebnega veliko strokovnega znanja in izkušenj, rutinske, fizične in psihološke pripravljenosti ter dobro sodelovanje vseh deležnikov,« je še razložil minister.

Na podlagi izmenjave mnenj in pogledov na posvetu bo Ministrstvo za naravne vire in prostor, kot so napovedali, med drugim fokusirano na prenovo strateških dokumentov za velike zveri s široko vključenostjo organizacij, strokovnjakov in civilne družbe.

(Visited 157 times, 1 visits today)
Close