Avtor br;foto: adobestock 8:00 dop ZANIMIVO

Svetovni dan želv: V Sloveniji živita dve avtohtoni vrsti

23. maja obeležujemo svetovni dan želv, ki ozavešča o pomembnosti zaščite želv v divjini in njihovega izginjajočega habitata.

Okoli 300 različnih vrst kopenskih, sladkovodnih in morskih želv se med seboj razlikuje po velikosti, obliki oklepa, prehrani in pričakovani življenjski dobi.

Nekatere vrste so zelo ogrožene, druge zelo invazivne.

Pri nas močvirska sklednica

Močvirska sklednica je edina avtohtona sladkovodna želva v Sloveniji, živi na Ljubljanskem Barju, ter v mrtvicah rek Save, Drave, Krke in Mure, v Sečoveljskih solinah, Vipavski dolini in Beli krajini.

Ogrožata jo rdečevratka in rumenovratka, ki prihajata iz ZDA in s seboj prinašata bolezni, proti katerim močvirska sklednica ni odporna. Hkrati sta uspešnejši pri razmnoževanju ter tekmovanju za hrano in sončne predele habitata.

… in morska želva glavata kareta

V slovenskem morju pa živi glavata kareta, ki je največja trdnoščitna morska želva. Pred leti so izmerili največjo morsko predstavnico pri nas, ki je tehtala več kot 500 kg, njen oklep pa je meril več kot 2 metra. V Jadranskem morju je vrsta opažena med majem in novembrom, ko je morje dovolj toplo.


Preberite tudi:

(Visited 53 times, 4 visits today)
Close