Avtor bv; foto: adobestock 11:41 dop ZANIMIVO

Mejice v kmetijstvu ne le za meje – tudi za biotsko raznovrstnost!

“S triletnim projektom Mejice kot podpora biotski raznolikosti, ohranjanju tradicionalnega in izginjajočega kulturnega vzorca slovenskega podeželja ter zagotavljanju ekosistemskih storitev so uspešno izvedli vračanje mejic v kmetijsko krajino in poudarili njihov pomen za kmetijstvo in kulturno krajin,” so povedali v Notranjskem parku.

Mejice so linijske strukture grmovja ali dreves, dolge vsaj deset metrov in v krošnji ne širše od 20 metrov, ki jih pri tleh obrašča sloj zelišč.

Za marsikaterega lastnika zemljišč so mejice le izguba prostora, dejansko pa imajo v kmetijski krajini številne pomembne vloge.

V projektu so razvili model prepoznavanja pomena mejic kot edinstvenega elementa življenjskega prostora ter njihovega oblikovanja, ohranjanja in vzdrževanja. Model so vpeljali na petih kmetijskih gospodarstvih po Sloveniji in mejicam dali nov pomen in dodano vrednost v obliki več ekosistemskih storitev.

Oplemenitene mejice

“Posebnost našega modela mejic je uporaba sadike gozdnih drevesnih vrst, okuženih z gomoljikami oziroma tartufi, ki imajo potencial dolgoročnega oplemenitenja mejic s pridelavo gomoljik. Izbrani sadilni material je bil prilagojen predvidenim klimatskim spremembam. Izbirali smo kombinacije vrst, katerih lastnosti so bile prilagojene posameznemu kmetijskemu gospodarstvu, kot so na primer medonosnost, plodonosnost, zaščita voda, zaščita tal z bujnejšim koreninskim sistemom in podobno.”


Živa meja, pomembna za čisto okolje in boj proti podnebnim spremembam


Tematika projekta se je nanašala na ohranjanje in obnavljanje biotske raznovrstnosti mejic, vidnost ekosistemskih storitev mejic in povečevanje njihovega prispevka k sonaravnemu gospodarjenju. Projekt so vodili sodelavci Gozdarskega inštituta

(Visited 40 times, 1 visits today)
Close