6:38 pop ZANIMIVO

Podvodni svet: Poleti slovensko morje obišče tudi glavata kareta

Zaradi vse večjega plastičnega onesnaževanja morij so za glavate karete in tudi druge morske živali usodne plastične vrečke, ki jih zamenjajo za plavajočo hrano.

Glavata kareta (Caretta caretta) je morska želva, ki zraste do 100 cm in tehta tudi do 250 kg. Njen oklep je rjave, rdečkasto ali zelenkastorjave barve s petimi pari rebrnih plošč. Spodnji del oklepa pa je rumenkaste barve.

Mladi osebki so temnejše barve. Prehranjujejo se z ribami in drugimi morskimi živalmi ter algami. A zaradi vse večje onesnaženosti morij pojedo tudi plavajoče vrečke, ki jih zamenjajo za hrano, zaradi česar se zadušijo.

Kareta sicer živi v toplejših morjih

Glavata kareta živi v morju, le v spomladanskih mesecih odloži jajca na kopnem. V Sredozemlju je redna prebivalka in gnezdilka, medtem ko v slovensko morje zahajajo manjši osebki med aprilom in novembrom. Samica v gnezdo nad bibavičnim pasom med aprilom in junijem odloži tudi do 150 jajc. Jajca dozorevajo od 30 do 65 dni, odvisno od temperaturnih razmer. Po izleganju mladiči tekajo v morje, a jih zaradi plenilcev, ki so že na preži zelo malo preživi.

Ogroža jo človeška dejavnost in onesnaževanje morij

Glavata kareta je pomembna za biotsko raznovrstnost in je hkrati eden najbolj ogroženih morskih organizmov v Sredozemskem morju, zato je tudi zaščitena vrsta. Ogrožajo jo predvsem ribolov (zapletanje v ribiške mreže), uničevanje naravnega okolja, umetno osvetljevanje gnezdišč, trki s plovili, zastrupitve s težkimi kovinami in plastični odpadki v morju.

Več o podvodnem svetu v Sloveniji pa TULE.

Vir: Okolje Piran, plazilci Slovenije

(Visited 143 times, 5 visits today)
Close