Avtor BR; foto: adobestock 12:02 pop OKOLJE

Varstvo ptic: Poljski škrjanci radi uporabljajo zaplate neposejanih tal

Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije je med marcem in majem na površinah šestih kmetijskih gospodarstev na območjih Ljubljanskega barja, Dravsko-Ptujsko-Središkega polja in Goričkega, v okviru projekta EIP VIVEK preizkušalo ukrepe za varstvo treh izbranih vrst ptic kmetijske krajine: poljskega škrjanca, pribe in hribskega škrjanca.

Z namenom izboljšanja prehranjevalnih in gnezditvenih razmer za poljskega škrjanca so jeseni 2022 pri sejanju ozimnih žit na površinah KMG Tancek na Ljubljanskem barju in KMG Hujs na Goričkem, vzpostavili zaplate neposejanih tal.

Spomladi so te površine redno spremljali in beležili poljske škrjance na in ob zaplatah. Na Goričkem poljskega škrjanca letos niso zabeležili, na Ljubljanskem barju pa sta na in v okolici zaplat zadrževala dva para.

Različni nameni uporabe neposejanih zaplat tal

V bližini zaplat so zabeležili tudi druge vrste ptic kmetijske krajine, med njimi rumene pastirice, velike strnade in postovko, na Goričkem pa zgodaj spomladi tudi čopastega škrjanca.

Že v lanskem letu se je izkazalo, da poljski škrjanci zaplate neposejanih tal uporabljajo kot razgledišča, za teritorialne boje med samci, na njih pa se tudi prehranjujejo.

Vir: DOPPS

(Visited 32 times, 3 visits today)
Close