6:27 pop ZANIMIVO

Podvodni svet: Spalancanijev cevkar, črv ki se skriva v …

Kakovost in čistost morja dokazujejo morski travniki, katerih prebivalec je med drugimi tudi spalancanijev cevkar, pri nas ga lahko vidimo v zavarovanem morskem delu Krajinskega parka Strunjan.

Spalancanijev cevkar (Sabella spallanzanii) je črv, ki iz apnenčaste cevke moli le pisano obarvane škrge, ki jih ob nevarnosti lahko preprosto skrije ali celo odvrže.

Škrge spominjajo na veliko pahljačo in so spiralasto zavite. Služijo kot lovilna naprava, saj so gosto posejana s ščetinami. Migetalke pa pomagajo hrano (bakterije, zooplankton, fitoplankton in suspendirani delci organskih snovi) usmeriti proti ustom. Spalancanijev cevkar je največja vrsta med črvi cevkarji, ki ima členjeno telo in je po obliki podoben deževniku.

Cevkar zato, ker živi v cevki, ki jo zgradi sam

Spalancanijev cevkar ne živi pod kamni, kot bi morda mislili, ampak se skriva v apnenčasti cevki, ki je lahko mehka pergamentna ali trdna. Živi pritrjen na podlagi. Bivališče si zgradi kar sam.

Vidimo jih lahko na različnih mestih v morju, ob obalnem pasu pod pomoli, v pristaniščih ali na verigi ob priveznih bojah ter seveda na morskih travnikih.

Vir: Park Strunjan, Akvarij Piran

Več o podvodnem svetu v Sloveniji pa TULE.

(Visited 549 times, 13 visits today)
Close