Avtor IF; foto: shutterstock.com 11:01 dop ZANIMIVO

Katere tuje invazivne rastline so v Sloveniji najpogostejše?

V Sloveniji je zabeleženih več kot štirideset vrst invazivnih tujerodnih vrst rastlin.

Invazivne tujerodne vrste rastlin negativno vplivajo na biotsko raznovrstnost. Pogosto namreč tvorijo goste sestoje, ki izpodrivajo domorodne vrste, lahko povzročajo gospodarsko škodo, nekatere pa tudi negativno vplivajo na naše zdravje.

Lahko tudi prenašajo bolezni in zajedavce, proti katerim domorodne rastline niso odporne.

Tuje invazivne rastline v Sloveniji

Med najbolj razširjenimi pri nas so japonski dresnik, ambrozija, kanadska zlata rozga, žlezava nedotika, sirska svilnica, metuljnik, severnoameriške nebine…

V Evropo in Slovenijo so jih nehote zanesli s kmetijskimi ali okrasnimi rastlinami. Kjer so našle ugodne razmere so se začele nenadzorovano širiti. Pri tem jim poleg naravnih dejavnikov nevede pomagamo tudi ljudje, predvsem z nepremišljenim odlaganjem tovrstnih rastlin v naravo.

Prav zaradi človeških gradbenih posegov, jih najpogosteje najdemo ob cestah, železniških tirih in gradbiščih, ugodne razmere pa najdejo tudi na zapuščenih vrtovih ter ob rekah in potokih.

Odstranjujte jih previdno

Z odstranjevanjem invazivnih vrst rastlin omejujemo njihovo širjenje in zmanjšujemo negativen vplive na okolje. Toda lotiti se ga je potrebno previdno, saj nekatere rastline lahko povzročajo alergične reakcije. Rastlinske dele s semeni je potrebno sežigati, ostale pa odpeljati v zbirne centre. Razmišljati je dobro tudi o zamenjavi invazivnih vrst z neinvazivnimi na naših vrtovih.

(Visited 301 times, 4 visits today)
Close