12:24 pop REVIJA PROMET

Nakup vozil se praviloma financira z lizingom

Kupci vozil, ki za nakup nimajo dovolj lastnih finančnih sredstev, kot obliko financiranja največkrat izberejo lizing.

Samo Kranjec

Lizing je danes najbolj razširjena oblika financiranja vozil, tako osebnih kot tudi tovornih. V primerjavi s kreditom je bolj prilagodljiv, saj upošteva želje, potrebe in zmožnosti strank. Ker so pogoji najemanja bolj ohlapni kot pri posojilu in ker je stopnja udeležbe lisingojemalca manjša, je lizing praviloma dražji kot bančni kredit.

»Pri lizingu gre za obliko financiranja, s katero v primeru, da vrednost premičnine ali nepremičnine presega finančne sposobnosti lizingojemalca, lizingodajalec kot posrednik izpelje nakup predmeta lizinga, ki ga lizingojemalec izbere. Pravni lastnik teh sredstev je lizingodajalec, ekonomski pa lizingojemalec. To pomeni, da lizingojemalec lahko neomejeno uporablja predmet lizinga šele z odplačilom zadnjega obroka oz. vseh obveznosti do lizingodajalca  in postane tudi pravni lastnik,« razlagajo na spletni strani Slonep.

Pri kreditu pa kreditojemalec s pomočjo sredstev banke sam kupi izbrano vozilo in takoj postane pravni in ekonomski lastnik izbranega premeta. Tako lahko kreditojemalec, ki ima sklenjeno kreditno pogodbo z banko, v času odplačevanja kredita predmet nakupa proda in banki kredit delno ali v celoti poplača, če zaide v finančne težave.

V Novi Ljubljanski banki svetujejo, da pri nakupu vozila upoštevate zlato pravilo 20/4/10. To pomeni, da si lahko kupite tako vozilo, za katerega imate zagotovljen polog, ki pokriva 20 odstotkov kupnine, vzamete kredit za 4 leta, anuiteta kredita, tj. mesečna obveznost za odplačilo kredita, pa naj ne presega 10 odstotkov vaših rednih mesečnih prilivov.

 

Pri kreditu bolj stroga zavarovanja

Če se odločimo za lizing, lizingodajalec ne zahteva in ne potrebuje dodatnega zavarovanja, kot so poroki, hipoteka, saj je terjatev zavarovana s samim predmetom financiranja. Pravno formalna listina nad predmetom lizinga in ustrezen polog dajeta lizingodajalcu običajno dovolj veliko zavarovanje. Postopek sklenitve lizinga je zato hiter, enostaven, pregleden in preprost (za osebna vozila tudi v enem dnevu).

Pri kreditu si banka zagotovi kritje za posojena sredstva na način, da kreditojemalec zavaruje kredit v dogovoru z banko na enega izmed opredeljenih načinov (preko zavarovalnice, s poroki itd.). Banke imajo že po tradiciji ostrejša merila za odobravanje kreditov kot lizinške hiše za odobravanje lizingov. Lizing je zato zanimiva alternativa za tiste, ki zaradi nizkih mesečnih prihodkov s pomočjo kredita ne morejo dobiti želene višine sredstev za uresničitev svojih želja ali ciljev.

Prednost lizinga pred kreditom je tudi v tem, da je praviloma delež lastne udeležbe manjši. Lizingodajalec financira večji delež vrednosti izbranega predmeta tudi do 90 % vrednosti nakupa, v izjemnih primerih tudi več. Pri kreditih je delež lastne udeležbe praviloma večji.

 

Bistvene razlike med nakupom s kreditom in lizingom

  1. V Novi Ljubljanski banki razlagajo, da je poglavitna razlika med kreditom in lizingom, da kupec pri nakupu s kreditom pravni in ekonomski lastnik vozila postane takoj, pri lizingu pa šele ob odplačilu.

  2. Pri lizingu mora biti avtomobil kasko zavarovan z maksimalno 1-odstotno odbitno franšizo in vključeno krajo, pri kreditu pa lahko kreditojemalec vrsto zavarovanja izbere sam. Tako lahko privarčuje nekaj sto evrov na leto. Velja pa dodati, da je priporočljivo imeti novo vozilo dobro zavarovano.

  3. Če kreditojemalcu začne pojemati sapa, obstaja možnost reprograma kredita, kar pomeni, da se višina obrokov zniža, čas odplačevanja kredita pa podaljša. Če lizingojemalec ni več zmožen odplačevati svojih obveznosti, se poskuša najti najboljša rešitev za obe strani, saj je želja obeh partnerjev, da lizingojemalec vozilo obdrži, lizingodajalec pa je poplačan. Če to ni mogoče, se vozilo vrne lizingodajalcu, vplačanega zneska pa lizingojemalec ne izgubi, ampak se ta šteje kot zmanjšanje obveznosti po pogodbi.

 

(Visited 81 times, 1 visits today)
Close