4:02 pop REVIJA PROMET

Kjer BUSko se postavi, na prisotnost otrok javi!

S cestnim prometom se naši najmlajši srečujejo skorajda že vsak dan – na poti v šolo ali iz nje. Odrasli moramo svoje znanje in izkušnje o obnašanju in pravilnem ravnanju na cesti in ob njej prenašati na otroke, poleg tega moramo, kolikor se le da, poskrbeti za njihovo varnost.

V ta namen so v podjetju CESTEL razvili sistem BUSko, opozorilno-obvestilno tablo, katere glavni namen je s svojim videzom pritegniti voznikovo pozornost, ga s tem opozoriti na prisotnost otrok na cesti in tako vplivati na njegov način vožnje. BUSkova barvita tabla vizualno komunicira z vozniki, podzavestno vpliva na hitrost in način vožnje, izstopa v okolju, zasičenem z informacijami, in voznika pravočasno stimulira ter pripravi na potencialno nevarnost, ki je pred njim.

 

Uporaba opozorilne table zniža povprečno hitrost vozil

Opozorilno-obvestilne table je smiselno postaviti na šolskih avtobusnih postajališčih, načeloma na mestih, kjer niso doseženi pogoji za označitev avtobusnega postajališča skladno s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah.

 

V že izvedenih projektih je uporaba table BUSko pokazala odlične rezultate, saj se je na lokacijah uporabe povprečna hitrost mimoidočih vozil v času prisotnosti otrok na avtobusnih postajališčih zmanjšala, znižale pa so se tudi hitrosti najhitrejših voznikov, s čimer se je povečala prometna varnost.

 

Izbirate lahko med pasivno ali aktivno tablo

BUSko tabla je na voljo v dveh izvedbah (aktivna ali pasivna), pri čemer aktivna tabla, dodatno z utripajočimi lučmi opozarja voznike le takrat, ko so otroci fizično prisotni na postajališču. Na tak način voznik dobi verodostojno informacijo o prisotnosti otrok na oziroma ob cesti in temu prilagodi svojo vožnjo.

(Visited 393 times, 1 visits today)
Close