1:13 pop REVIJA PROMET

Intereuropa – pravi logistični partner

Skupina Intereuropa je vodilni ponudnik celovitih logističnih storitev v Sloveniji in jugovzhodni Evropi, ki od leta 2019 naprej deluje v okviru skupine Pošta Slovenije.

Kaj je zaznamovalo poslovanje skupine Intereuropa v letu 2020 in kako bo potekalo nadaljnje uresničevanje strateškega razvojnega programa do leta 2025, pojasnjuje Marko Cegnar, predsednik uprave Intereurope d.d., pri čemur celovito osvetljuje položaj skupine in postavljanje temeljev za bodočo rast skupine Intereuropa.

 

Kljub vplivu epidemije Covid-19 je Skupina Intereuropa poslovno leto zaključila z dobičkom v višini 3,6 mio EUR. Kako ocenjujete doseženo?

Za komentar poslovanja v letu 2021 je temeljnega pomena ugotovitev, da smo kljub izrednim razmeram zaradi epidemije, prek svoje mreže dvanajstih odvisnih družb v devetih državah, opravljali celovite logistične storitve za številna podjetja iz različnih dejavnosti in poskrbeli za nemoten pretok blaga v celotni oskrbovalni verigi. Pohvalimo se lahko, da smo na nekaterih segmentih, kot je letalski promet dosegli rast, organizirali smo letalske prevoze, npr. medicinske opreme. Ravno tako smo beležili rast na segmentu logističnih storitev, predvsem na področju logistike za prehrambno industrijo in e-commerce. Logistično ponudbo smo tudi v krizi prilagajali potrebam strank in trende kljub epidemiji Covid-19 zasukali v pozitivno smer. Ključne načrtovane cilje, ki smo si jih zadali za leto 2020, smo presegli. Lani smo ustvarili 150,7 milijona evrov prihodkov od prodaje in načrtovane vrednosti presegli za 8 odstotkov, poslovno leto pa zaključili z dobičkom v višini 3,6 mio EUR.

 

Kot temelj za uresničitev strateškega razvojnega programa navajate usmerjenost v zadovoljstvo kupcev. Katere so vaše konkurenčne prednosti?

Zadovoljstvo kupcev je ključno za naš uspeh, zato se neprestano trudimo zagotavljati visoko kakovost storitev pod konkurenčnimi pogoji. Za konkurenčno logistično storitev pa je potrebno zagotoviti ustrezno znanje, kompetence ter motiviranost zaposlenih, odlično IT podporo in finančno stabilnost poslovanja. Ponašamo se z lastno logistično infrastrukturo, ki obsega preko 230.000 m2 lastnih in najetih skladiščnih zmogljivosti, preko 1.617.000 m2 zemljišč z omrežjem logističnih terminalov ter mrežo zanesljivih poslovnih partnerjev.  Smo prilagodljivi, pohvalimo se lahko s timskim delom visoko usposobljenih 1.350 zaposlenih v Skupini Intereuropa – to smo dokazali z uspešnim soočanjem z izrednimi razmerami v letu 2020, kar so prepoznale tudi naše stranke. Z namenom doseganja pričakovanj kupcev kontinuirano preverjamo njihovo zadovoljstvo in sprejemamo ukrepe v smeri prilagoditve poslovnih procesov potrebam posameznih kupcev. Z osebnim pristopom sledimo potrebam in pričakovanjem slehernega kupca.

 

Kako se boste soočili z izzivi, ki jih prinaša leto 2021?

Izhajamo iz veliko konkurenčnih prednosti, ki jih neprestano nadgrajujemo z razvojem logističnih rešitev po meri naših obstoječih in potencialnih novih kupcev. Ključne smernice in priložnosti za širitev poslovanja skupine Intereuropa vidim predvsem v trženju integriranih produktov z dodano vrednostjo, krepitvi mreže zanesljivih poslovnih partnerjev pri kopenskem prometu, povečanju deleža e-commerce storitev, ki izkazujejo trend rasti ter izvajanju logistike hladne verige in nevarnih snovi. V prihodnje bomo še naprej izkoriščali sinergije na področju inter/multimodalnih transportov. Usmerjeni bomo v pridobivanje novih poslov na področju organizacije letalskih prevozov, tako rednih kot čarter prevozov. Večji poudarek bomo namenili razvoju projektne logistike preko že obstoječe ponudbe s področja logističnih storitev. Sledili bomo blagovnim tokovom in odpirali nove zbirne linije na področju JV Evrope. Verjamem, da bomo z delovanjem v smeri, ki smo jo začrtali, upravičili zaupanje sedanjih in prihodnjih novih kupcev.

(Visited 140 times, 1 visits today)
Close