Bosta državni Pošta Slovenije in Slovenske železnice uspešni tržni vodji?

29 maja, 2020

Konsolidacijo logističnega trga vodita veliki državni podjetji, Pošta Slovenije in Slovenske železnice, ki bosta ob pridobljeni velikosti in poslovni moči morali dokazati tudi podjetniško sposobnost.

Nina Šprohar

Veliki prevzemi v transportno-logističnem sektorju so zaznamovali leto 2019 in tudi začetek letošnjega leta. Pošta Slovenije je z nakupom družbe Intereuropa in njeno integracijo postala eno največjih logističnih podjetij v Sloveniji, Slovenske železnice pa so odkupile del avtobusnega prevoznika Nomago.

Pošta Slovenije se širi po celotni regiji JV Evrope

»Z zadnjim dokupom letos januarja je Pošta Slovenije delež svojih delnic v podjetju Intereuropa povečala na 81 odstotkov. Skupno so za delnice odšteli 32,2 milijona evrov,« poročajo mediji. »Postajamo vse bolj pomembno mednarodno podjetje, ki bo z logističnimi in paketnimi storitvami prisotno predvsem v širši regiji jugovzhodne Evrope in bo imelo pomemben vpliv na nadaljnjo rast celotne skupine,« trdijo v podjetju. Svojo prihodnost tako vidijo v paketnem poslovanju in logistiki, ki skupaj s pisemskimi in IT-storitvami ter prodajo na poštnih okencih tvorijo njihove najpomembnejše strateške poslovne segmente. »Na vseh teh področjih bo poleg naše operativne odličnosti ključno, da poslovanje v kar največji meri digitaliziramo in avtomatiziramo. Le tako bomo lahko ostali visoko konkurenčni in postali prva izbira naših strank pri uporabi poštnih in logističnih storitev,« verjamejo.

Širjenje s pomočjo prevzemov je vedno tvegano

Dr. Janez Šušteršič, nekdanji finančni minister in ekonomist, najprej razloži, da je konsolidacija »pogost in logičen način rasti gospodarskih panog, zato se bo verjetno nadaljeval tudi pri nas«. V primeru Slovenskih železnic in podjetja Nomago ter Pošte Slovenije in Intereurope pa po njegovem mnenju ne gre le za rast, temveč tudi za širjenje s prevzemanjem podjetij, ki opravljajo drugačne storitve od prevzemnikov. »To je vedno tudi tvegano, saj se pojavljajo vprašanja različnih poslovnih modelov, poslovne kulture in podobno. Dodatni dvom o uspešnosti teh načrtov pa izhaja iz tega, da sta prevzemnika v obeh primerih državni podjetji, ta pa običajno niso najbolj prodorna ter poslovno in tržno prilagodljiva,« je skeptičen Šušteršič.

Izboljšava storitev in uporabniške izkušnje

Zastavili so si ambiciozen program, katerega cilje bo uresničeval celoten kolektiv Pošte Slovenije in skupine Intereuropa s skoraj 8 tisoč zaposlenimi, ki, kot pravijo v Pošti Slovenije, predstavljajo ključen dejavnik za uspešno izvajanje nove strategije. »Ob tem bomo zaposlenim namenjali posebno pozornost glede razvoja in zadovoljstva zaposlenih na delovnem mestu,« obljubljajo. Naj spomnimo, da se je stavka zaposlenih v podjetju po daljših dogovorih končala lani novembra.

Svojo pozornost naj bi zdaj usmerjali v ciljno zadovoljevanje potreb uporabnikov, tj. pošiljateljev in naslovnikov pisemskih in paketnih pošiljk ter uporabnikov naprednih in celovitih logističnih storitev in sodobnih IT-rešitev, s poudarkom na izboljšavah storitev in uporabniške izkušnje. »Ob tem bomo sledili ciljem izboljševanja učinkovitosti poslovanja, optimizacije omrežij in kapacitet ter rasti in zagotavljanja najvišjih standardov kakovosti,« dodajajo.

»Akvizicije in strateška partnerstva v regiji bodo tudi v prihodnje pomemben del razvoja in rasti Pošte Slovenije,« napovedujejo. Okrepili bodo logistični in paketni segment, poleg tega pa bodo, kot obljubljajo, »ostali zavezani svojemu osnovnemu poslanstvu, to je izvajanju univerzalne poštne storitve na celotnem ozemlju Republike Slovenije«.

Akvizicije in strateška partnerstva v regiji bodo tudi v prihodnje pomemben del razvoja in rasti Pošte Slovenije.

Kmalu združeni vlaki in avtobusi?

Drugi odmevni prevzem pa je vključeval delež avtobusnega prevoznika Nomago. Zanj se je zanimal Petrol, ki je tudi največ ponudil, a so se odločili za prodajo Slovenskim železnicam. Kupnina naj bi po neuradnih podatkih dosegla 27 milijonov evrov. Slovenske železnice bodo poleg polovice deleža kupile tudi IT-del podjetja, ki razvija podporno platformo prevozom – v podjetju menda računajo, da bi razvito platformo lahko pozneje uporabljali tudi za vlakovne prevoze. Obstaja pa možnost, da bodo zato lahko na posameznih prevoznih linijah združevali vlake in avtobuse.

 

Nomago, ki postaja del Slovenskih železnic, razvija široko paleto dejavnosti.

Skupina Nomago je sicer z lanskim letom vstopila v novo strateško obdobje, ki ga bo, kot pravijo, »zaznamovala nadaljnja krepitev poslovanja na obstoječih trgih, širitev na nove evropske trge in vpeljava novih storitev mobilnosti«. Po uspešno izpeljani integraciji in internacionalizaciji poslovanja so namreč nadgradili svojo strategijo, ki poleg geografske širitve poslovanja predvideva tudi rast z novimi inovativnimi storitvami mobilnosti na področju drugih prevozov.

Nomago se v novi strategiji osredotoča na razvoj dveh strateških stebrov poslovanja. V prvem stebru so integrirani javni potniški prevozi v Sloveniji, Italiji in na Hrvaškem, mestni potniški promet, ki ga izvajajo v šestih slovenskih mestih, šolski prevozi za več kot 100 šol ter delavski prevozi za nekatere največje družbe v regiji Alpe Adria. V drugem stebru, kjer je cilj razširiti poslovanje na širši evropski trg in kjer pričakujejo dvomestne stopnje rasti, pa so nove, moderne storitve mobilnosti: tako imenovani prevozi na zahtevo (Nomago Charter), nove storitve mobilnosti v okviru mednarodnih linij Nomago InterCity, potovanja in letalske karte (Nomago Travel), sistem za izposojo koles (Nomago Bikes) in razvojni projekti na področju pametne mobilnosti.

 

(Visited 208 times, 1 visits today)