3:24 pop REVIJA PROMET

Biometan – preprosta rešitev za povečanje obnovljivih virov v prometu

Direktiva (EU) 2018/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov določa, da morajo države članice zagotoviti, da delež energije iz obnovljivih virov v okviru končne porabe energije v prometnem sektorju do leta 2030 doseže vsaj 14 %. V Sloveniji za tem ciljem trenutno še veliko zaostajamo in nas na tem področju čaka še veliko dela.

 

Uporaba biometana v Evropi narašča

Združenje za zemeljski in obnovljiv plin v prometu (NGVA Europe) je objavilo podatke o uporabi biometana v sektorju cestnega prometa v Evropi. »Podatki kažejo, da obnovljiv plin predstavlja povprečno 17 odstotkov vsega plina, ki se uporablja kot transportno gorivo. Na vseh evropskih polnilnih postajah za plin (4.120) jih več kot 25 % dobavlja biometan,« so potrdili na združenju NGVA Europe. To je 17-% povprečje vsega plina v Evropi, ki se uporablja kot transportno gorivo. V nekaterih razvitih državah je ta odstotek izrazito visok: Švedska 94 %, Nizozemska 90 %, Norveška 63 %, Velika Britanija 67 %, Nemčija 50 %, kar je bistveno več, kot je cilj Evropske unije do leta 2030 glede deleža obnovljivih virov energije v prometu.

Biometan je popolnoma združljiv s trenutno infrastrukturo za plin in z vozili. Uvajanje biometana je ena izmed najboljših rešitev za pospeševanje obnovljivih virov energije v prometu in temelji tudi na krožnem gospodarstvu. V sektorju težkih tovorov je biometan vse večja resničnost in predvsem razpoložljiva tehnologija, ki lahko nadaljuje prodor na trg in prispeva k prehodu na nizkoogljični promet.

 

Biometan tudi v Sloveniji lahko veliko pripomore k trajnostnem prometu

Tudi Slovenija bo kmalu začela dodajati biometan v obstoječe plinovodno omrežje, kar je eden izmed ciljev Nacionalno energetskega in podnebnega načrta (NEPN). S tem bo omogočena tudi uporaba biometana v prometu.

Za večjo uporabo biometana v prometu pa bo morala Slovenija postaviti ustrezno infrastrukturo za polnjenje teh vozil. V skladu z zahtevami EU Direktive 2014/94/EU o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva bi morali imeti do 31. 12. 2020 javna polnilna mesta za plin vzpostavljena v naslednjih občinah: Ljubljana, Maribor, Ptuj, Celje, Kranj, Novo mesto, Nova Gorica, Koper, Murska Sobota, Slovenj Gradec in Velenje ter tri polnilna mesta v Zasavju kot degradiranem območju z onesnažili zraka.

Danes imamo javna polnilna mesta samo v Ljubljani (2-krat), Mariboru, Celju in na Jesenicah, kar pomeni, da nismo izpolnili zahtev direktive EU na tem področju.

(Visited 121 times, 1 visits today)
Close