4:50 pop REVIJA OKOLJE

Zavezani ambicioznim ciljem pri ravnanju z e-odpadki

Prihodnje leto moramo doseči cilj, ki ga je za zbiranje e-odpadkov postavila Evropska unija. Ta določa, da moramo v Sloveniji zbrati toliko e-odpadkov, da bo njihova količina enaka 65 odstotkom količine električne in elektronske opreme, dane na slovenski trg v predhodnih treh letih.

V petnajsto leto delovanja družbe ZEOS, d. o. o. tako vstopa s še intenzivnejšimi prizadevanji za dosego omenjenega cilja. Svoje napore usmerjajo v še učinkovitejše zbiranje, ki ga bodo zagotovili s še obširnejšo in potrošnikom prijaznejšo mrežo zbiranja; po Sloveniji so namreč postavili že 670 uličnih zbiralnikov, ki so umeščeni na ekološke otoke, in 67 zelenih kotov v trgovskih centrih, izdelali pa so tudi mobilni zbiralnik za zbiranje tovrstnih odpadkov na podeželju.

Rezultati zbiranja e-odpadkov preteklega leta so na ravni leta 2018. Stopnja zbiranja e-odpadkov, ki so jo dosegli v letu 2019, je 45,3 % povprečne mase električne in elektronske opreme, dane na trg v Sloveniji v preteklih treh letih. Z rezultatom zbranih količin so bili v letu 2019 torej zadovoljni,  medtem ko so načrti seveda že usmerjeni proti 65 %, kar je sicer cilj za leto 2021.

 

Slabše zbiranje zaradi koronavirusa

»Ta ambiciozni cilj je precejšen izziv tudi za ostale države članice EU in pri njegovem dosegu nam je malo prekrižala načrte tudi epidemija na začetku letošnjega leta. Opazili smo zmanjšane zbrane količine e-odpadkov v primerjavi z enakim obdobjem v letu 2019, in sicer za 20 %. Največ padca beležimo pri zbranih odpadnih velikih aparatih, ki jih je v tem obdobju 25 % manj, in pri odpadnih TV/monitorjih, ki jih je v tem obdobju 40 % manj,« razlagajo na ZEOS, d. o. o.

Zaznan je tudi upad prevzemov e-odpadkov v vzpostavljeni mreži pri trgovcih, kar je posledica epidemije, ki je povzročila zaprtje trgovin. Medtem so po drugi strani opazili porast zbranih količin e-odpadkov v uličnih zbiralnikih in to kar 5-%. Po ponovnem odprtju tako zbirnih centrov kot tudi trgovin ponovno beležijo povečanje naročil za prevzem e-odpadkov.

 

Delovanje po načelih krožnega gospodarstva

Letos se zaključuje njihov projekt Life ‘Gospodarjenje z e-odpadki’, v okviru katerega so postavili omenjeno mrežo prevzemanja starih aparatov. »Tudi letos bomo še vedno izvajali ozaveščevalne aktivnosti, saj je dvig ozaveščenosti ključni dejavnik za rast zbranih količin. Zelo pa se veselimo tudi našega novega Life projekta ‘Spodbujamo e-krožno’, v katerem se bomo aktivno lotili tudi vseh drugih elementov krožnega gospodarstva, ne samo reciklaže, temveč tudi popravila, ponovne uporabe, souporabe aparatov,« poudarjajo na ZEOS, d.  o. o.

(Visited 120 times, 1 visits today)
Close