4:57 pop REVIJA OKOLJE

Toplarna Celje uspešno in varno obratuje že dvanajsto leto

Pri sežigu nereciklabilnih odpadkov in blata iz čistilnih naprav nastaja toplota, ki jo izkoriščajo za proizvodnjo električne energije, tople vode za ogrevanje in hladu za hlajenje.

 

Med sežigom 10 kilogramov odpadkov nastane toliko toplote, da lahko svoj prenosnik polnite dva meseca po tri ure na dan ali 8 ur ogrevate svoj dom.

Delovanje toplarne je izredno nadzorovano in varno. Izvedba tehnologije s centralno nadzornim sistemom namreč preprečuje kakršno koli nedovoljeno ali nenamerno izpuščanje katerega koli onesnaževala v zrak, tla ali vodo.

Naprava ne more obratovati, če sistem čiščenja dimnih plinov ni vključen, pri tem pa čistilnega ali merilnega sistema med obratovanjem naprave tudi ni mogoče ročno izključiti. Za objekte, kot je Toplarna Celje, so predpisane trajne meritve, kar pomeni, da se izpusti merijo vsako sekundo, naprava pa bi v primeru preseganja mejnih vrednosti emisij snovi v zrak samodejno prešla v zaustavitev delovanja.

Toplotna postaja sistema daljinskega ogrevanja mesta Celja

V zadnjih letih v toplarni termično obdelajo več kot 28.000 ton komunalnih odpadkov in blata iz čistilnih naprav, skupno v vseh letih že več kot 270.000 ton odpadkov.

 

Toplarna Celje dosega cilje in namene, zaradi katerih je bila zgrajena:

  • zmanjšanje količin odlaganja odpadkov in prihranek deponijskega prostora,

  • zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov in

  • prihranek primarnih virov za proizvedeno električno energijo in toploto.

 

https://www.energetika-ce.si/

 

(Visited 304 times, 1 visits today)
Close