S sodobno informacijsko rešitvijo v celoti obvladujejo poslovanje

31 avgusta, 2020

V Komunali Nova Gorica so z rešitvijo Microsoft Dynamics 365 Business Central (nekdanji Navision) informacijske družbe Business Solutions kos poslovnim izzivom in zahtevam deležnikov.

Javna gospodarska podjetja, kot je Komunala Nova Gorica, d. d., morajo slediti razvoju digitalizacije zaradi obsežnih zahtev po poročanju – tako zakonskih kot tudi lastnikov zaradi različnih dejavnosti in zato uvajajo digitalizacijo, saj želijo za opravila z nizko dodano vrednostjo porabiti čim manj časa in denarja ter hkrati s svojo dejavnostjo čim manj obremenjevati okolje, opolnomočiti logistične poti in na ta način dvigniti nivo storitev, ki jih opravljajo.

 

Ena rešitev, ki pokrije vse dejavnosti

Načrti nadaljnjega razvoja podjetja so v Komunali Nova Gorica zahtevali miselni preskok in nadgraditev obstoječega, neenovitega informacijskega sistema s prehodom na sodobno informacijsko rešitev, kjer gre za en, združen sistem. Kot povedo zaposleni v podjetju: »Težave so nas primorale v spremembo. Izkazalo se je, da je na trgu na voljo več možnosti in več programskih rešitev, vendar večina ni ponujala enega programskega paketa. Tista, ki je pokrila vso našo dejavnost z enim programskim paketom, je bila ponudba podjetja Business Solutions, saj s svetovno uveljavljeno poslovnoinformacijsko rešitvijo Navision lahko pokrijemo vse svoje dejavnosti z eno rešitvijo«.«

 

Nadgradnja na nov ERP sistem z zaledjem, po korakih

S pomočjo družbe Business Solutions so skozi dobro desetletje sodelovanja poslovanje digitalizirali postopoma. Najprej so pokrili vse osnovne poslovne funkcije ter napredovali z informatizacijo specifičnih dejavnosti oz. storitev.

 

Tako so dosegli:

  • informatizacijo vseh poslovnih procesov v vseh dejavnostih,
  • centralizacijo podatkov (enotni sistem namesto več prejšnjih),
  • celovitost in varnost (varnost podatkov z arhiviranjem),
  • poenostavitev procesov z racionalizacijo,
  • izogibanje vnašanju ponavljajočih se vnosov,
  • elektronsko vodenje evidenc (spremljanje logističnih poti in planiranje),
  • avtomatsko izračunavanje rezultatov,
  • kroženje podatkov brez razhajanj (od izvora do glavne knjige),
  • pospešitev pretoka podatkov (potrjevanje dokumentov in preglednost z določenimi parametri pravil, avtomatski obračuni in preglednost …),
  • preglednost izvajanja operativnih del (optimizacija nad koordinacijo delavcev in delovnih strojev in tako izogib ozkim grlom).

 

Marjan Srebrnič, višji svetovalec za informacijske sisteme, ki v Business Solutions skrbi za naročnika, razloži: »Skozi gradnjo in nadgrajevanje Microsoft Dynamics NAV (včasih poznan kot Navision, letos pa preimenovan v Microsoft Dynamics 365 Business Central) smo z lastno rešitvijo AllForUtility, ki je primarno namenjena panogi distribuiranja energentov, ima pa tudi različico za podporo vodenja procesov v komunalni dejavnosti, dosegli polno informacijsko podporo, hkrati pa nam je rešitev omogočila nadaljnje širitve, kot je spremljanje izvajanja javnih naročil, elektronsko poročanje ARSO in številnih drugih, ki jih še načrtujemo.«

 

Digitalizirano poslovanje je danes nuja

»Če je bila digitalizacija poslovanja pred leti usmeritev, je digitaliziranost v današnjem svetu, polnim hitrih sprememb, nujnost za obstoj na trgu nudenja storitev javnih služb. Prav zato se čedalje več podjetij odloča za vpeljavo naprednih informacijskih rešitev, katerih vpeljavo, potrebni razvoj in vzdrževanje, skozi leta zagotavlja podjetje Business Solutions z Microsoft Dynamics 365 Business Central,« pravijo v družbi Business Solutions.

(Visited 73 times, 1 visits today)