Prenovljeni Kemis posluje nemoteno in varno

31 avgusta, 2020

Po nesreči je Kemis z izdatnimi naložbami varnost poslovanja dvignil na visoko raven, v času epidemije COVID-19 pa je posloval brez zastojev in tudi sproti odstranjeval nevarne odpadke iz zdravstva, saj so njihove količine narastle.

 

V času epidemije COVID-19 so v Kemisu prevzem, skladiščenje in predelava odpadkov  potekali nemoteno. »Že na začetku februarja, torej preden je vlada sprejela odloke v zvezi z omejevanjem opravljanja gospodarske dejavnosti, smo uvedli dodatne zaščitne ukrepe za preprečevanje okužb z virusom. Naši delavci so zaradi narave dela že pred izbruhom epidemije COVID-19 uporabljali zaščitne maske FFP2 in FFP3 in so jih seveda tudi med epidemijo. Tudi zaradi našega nemotenega dela smo lahko skrbeli za odstranjevanje nevarnih odpadkov iz zdravstva, kar je še posebej pomembno v času epidemije, ko so količine teh odpadkov narastle,« razlaga direktor Boštjan Šimenc.

Želijo pa si, da bi se gospodarska dejavnost čim prej vrnila v stanje pred epidemijo, zaradi katere pri poslovnih partnerjih beležijo padec proizvodnje med 10 in 50 odstotki. Nekateri pa so svojo dejavnost popolnoma ustavili.

 

Izdatne naložbe v sanacijo

Kemis je v sanacijo po požaru vložil 6,5 milijona evrov lastnih sredstev. »Od tega smo več kot milijon evrov investirali v nadgradnjo požarne varnosti in zato Kemis po mnenju strokovnjakov za požarno varnost sodi med varnostno najbolj opremljene in urejene objekte za ravnanje z odpadki; ne samo v Sloveniji, temveč tudi v širšem evropskem prostoru. Z varnostno in tehnološko opremo, ki smo jo instalirali na območju podjetja, presegamo vse predpisane standarde in normative za našo dejavnost. Delujemo po najvišjih procesnih in varnostnih standardih in s svojo dejavnostjo ne obremenjujemo okolja. S svojimi podizvajalci pa skrbimo tudi za varovanje širšega okolja, saj še vedno poskrbimo za četrtino celotne količine nevarnih odpadkov v Sloveniji, ki nastajajo v industriji, bolnišnicah, šolah, drugih javnih zavodih in v gospodinjstvih,« razlaga direktor.

»Po mnenju strokovnjakov za požarno varnost Kemis sodi med varnostno najbolj opremljene in urejene objekte za ravnanje z odpadki; ne samo v Sloveniji, temveč tudi v širšem evropskem prostoru,« pravi Boštjan Šimenc, direktor Kemisa.

 

Pri nevarnih odpadkih popolna samozadostnost ni mogoča

V zvezi s samozadostnostjo na področju ravnanja z odpadki Boštjan Šimenc pravi, da bi vlada področje ravnanja z odpadki morala postaviti  kot eno izmed pomembnih okoljskih prioritet in vzpostaviti  učinkovit in celovit sistem v obliki strateškega dokumenta z jasnimi operativnimi cilji, roki in opredelitvijo odgovornih za doseganje samozadostnosti na tem področju. »Dejstvo pa je, da Slovenija ne bo mogla nikoli doseči 100-odstotno samozadostnost na področju ravnanja z nevarnimi odpadki. Razlog so prenizke količine določenih skupin nevarnih odpadkov, ki jih ustvarimo. Tudi v primeru postavitve objekta za končno odstranitev odpadkov oziroma sežigalnice za nevarne odpadke, ta zaradi premajhnih količin ne bi obratovala ekonomsko učinkovito. Slovenija bo še vedno potrebovala objekte, kot je Kemis, za zbiranje in predelavo oziroma predpripravo odpadkov za njihovo končno odstranitev. Vsekakor pa bi se morali opredeliti do tega, katere skupine odpadkov bomo  predelovali in dokončno odstranjevali in temu primerno vzpostaviti ustrezno infrastrukturo za ravnanje z odpadki,« razlaga sogovornik.

 

Usmerjeni v varno delovanje

V zvezi s poslovnimi in naložbenimi načrti Boštjan Šimenc pravi, da ne načrtujejo dodatnih naložb ali širitve poslovanja. »Naša skrb je trenutno usmerjena v zagotavljanje varnega in okoljsko sprejemljivega delovanja ter v prilagajanje razmeram, povezanih s trenutno gospodarsko situacijo.«

(Visited 119 times, 3 visits today)