4:16 pop REVIJA IZOBRAŽEVANJE

Otroška igrišča – za zabavo in razvoj!

Igra je najpomembnejša dnevna aktivnost predšolskih otrok in zelo učinkovita podpora razvoju oseb vseh starosti. Igrišče naj bo varen in zabaven prostor, saj je izrednega pomena za telesno aktivnost, izobrazbo in socialne veščine.

 

Finsko podjetje Lappset, ki letos praznuje 50. obletnico obstoja, je svetovno priznani proizvajalec igral in druge urbane opreme. V Sloveniji je na javnih površinah prisoten že od leta 2005, zastopa pa ga podjetje Igras igrala, d. o. o. iz Maribora, z izkušnjami in referencami tudi na Hrvaškem, v BiH, Srbiji in Črni Gori. Vrhunska kakovost in varnost sta za igrala Lappset samoumevni, funkcionalnost in atraktivnost pa sta vodilo pri njihovem oblikovanju.

 

Raznolika, zanimiva in hkrati varna igrišča

Kadar igralno okolje ni zanimivo, otroci hitro izgubijo motivacijo za igro. »Učinkovito okolje za igro zagotavlja otroku raznolikost varnih spodbud k fizični vadbi in razvoju motoričnih spretnosti. Na igrišču imajo otroci svobodno izbiro preizkušati in razvijati svoje sposobnosti natanko tako, kot želijo,« pojasnjujejo sogovorniki. Zato mora vsako igrišče vsebovati vrsto varnih izzivov za vse starostne skupine in potrebe uporabnikov. Na igrišču se lahko otroci naučijo tako spoštovanja do starejših in drugačnih.

Robert Gostinčar, univ. dipl. inž. kraj. arh. – PLANKA, planiranje-krajinska arhitektura

»Celovitim načrtom krajinske arhitekture otroških igrišč je v pomoč Lappsetov nabor igral. Ta omogoča izbor naravnih materialov, domišljijske izzive, robustnost, prilagodljivost sestavljanja elementov in ne nazadnje sodelovanje projektanta s podjetjem Lappset, ki prisluhne specifičnim prostorskim zahtevam.«

Novosti in trendi

V urbanem okolju pogosto ni razpoložljivega prostora za klasična igrala, zato so današnji trend med drugim tudi visoka, velika in tematska igrala. Nova linija igral Lappset Premium je odgovor na sodobne zahteve in predstavlja atraktivna igrala zabaviščnih parkov, nameščena na javnih površinah. Tako opremljena igrišča so lahko turistična atrakcija ali mamljiva lokacija za druženje lokalnega prebivalstva in kot takšna vsekakor vabijo k medgeneracijskemu druženju in aktivnemu preživljanju prostega časa.

Slavko Rudolf, uni. dipl. inž. – sodni izvedenec za zunanja igrala, MODUS svetovanje

»Skrb za varno igrišče se začne pri načrtovanju, nadaljuje pri izdelavi in postavitvi igral, velik delež k boljši varnosti pa prispeva tudi strokoven nadzor in redno vzdrževanje igrišč. Na osnovi naših izkušenj lahko potrdimo, da podjetje Lappset skrbi za visoko raven kakovosti svojih izdelkov kot tudi vseh dejavnikov zagotavljanja varnega igrišča.«

Barve in dizajn

Premišljeno izbrane barvne kombinacije, tematika in komponente igralnega orodja Lappset otroke dodatno pritegnejo in jih spodbujajo k sicer napornim in ponavljajočim se aktivnostim, pri čemer jim dopuščajo prostor za razvoj lastne domišljije.

 

(Visited 450 times, 1 visits today)
Close