5:37 pop REVIJA IZOBRAŽEVANJE

Informativni dnevi: Prava izbira ni nujno le ena sama

Avtorica: Nina Šprohar

Pred učenci in dijaki je pomembno obdobje, saj se bodo morali kmalu odločiti, kako začrtati svojo izobraževalno oziroma poklicno pot. Vseeno pa se morajo zavedati, da tudi napačna odločitev ne pomeni konca sveta, saj se lahko še vedno prepišejo na drugo šolo, če se v izbrani ne znajdejo.

Informativni dnevi, ki bodo letos 14. in 15. februarja, so dobra priložnost, da lahko iz prve roke izvemo, kaj nam ponujajo določene izobraževalne ustanove, verjame psihologinja Nataša Grof. Pojasni, da je recimo osnovni program gimnazij povsod enak, razlike pa nastanejo v tistih par urah, ki niso predpisane – te so lahko namenjene tujim jezikom, naravoslovju, humanistiki, umetnosti … »Nujno je izvedeti, kakšna je njihova dodatna ponudba, kakšno je ozračje na šoli, kaj se dogaja na šoli po pouku ter kaj od tega nam je res pomembno,« svetuje. Meni tudi, da je na informativnih dnevih pametno čim več spraševati, tako profesorje kot tudi dijake oziroma študente.
Po njenem mnenju je najpomembnejše, da se zavedamo, da prava izbira ni le ena sama. »Zelo verjetno se bodo učenci dobro počutili na več šolah, žal pa za to ni nobenega jamstva. Ne bodo vedeli zagotovo, dokler ne poskusijo. A tudi če opazijo, da se nikakor ne ujamejo z izbrano šolo ali študijem, to ni nobena katastrofa. Na srečo vedno ostaja možnost prepisa in prešolanja,« še poudari. Za pomoč pri izbiri srednjih šol se lahko obrnemo tudi na Center RS za poklicno izobraževanje na spletni strani www.mojaizbira.si – tam ponujajo informacije o šolah, programih in poklicih ter pripomočke za lažje odločanje o izbiri srednje šole.

Dijaki bi morali taktizirati šele pri drugi izbiri

Na koprski pedagoški fakulteti dijakom svetujejo, naj se najprej seznanijo z vsemi informacijami o vpisnih pogojih in vsebini študijskih programov − najdejo jih na spletnih straneh fakultet in v razpisu za vpis. »Bodoči študentje naj se vprašajo, kaj se radi učijo, kaj radi delajo in o čem radi razmišljajo. To je lahko vsebina njihovega študija. Pomagajo si lahko tudi s prebiranjem predmetnikov programov,« opomnijo. Dodajo, da je zelo pomembno, da na prvo mesto napišejo tisto fakulteto in smer, ki jih najbolj veseli, saj na informativnih dnevih opažajo, da se dijaki pogosto obremenjujejo s točkami. »Te so pomembne pri drugi želji, zato lahko dijaki pri izbiri druge fakultete oziroma smeri bolj taktizirajo,« pravijo.
»Pri izbiri prave smeri jim lahko pomagajo karierni centri univerz, kot je Karierni center Univerze na Primorskem, veliko informacij pa lahko pridobijo tudi na informativnih dnevih na fakultetah, kjer začutijo študentski utrip. Fakultete poleg tega pripravijo veliko strokovnih dogodkov in predavanj, ki so odprti za javnost, na katere so dijaki prav tako vabljeni,« še svetujejo. Tako lahko spoznajo vsebino določenih študijskih programov ter obštudijske dejavnosti, ki so prav tako pomemben del študentskega življenja.

Predstavitve bodo dopoldne in popoldne

Na Fakulteti za šport (FŠ) Univerze v Ljubljani bodo informativni dnevi potekali podobno kot na drugih članicah Univerze v Ljubljani. V petek bodo imeli eno dopoldansko in eno popoldansko predstavitev, v soboto pa le eno dopoldansko, ob 10. uri. Kdo bo sprejel obiskovalce? »Promotorji – starejši študentje. Ti jih pospremijo v Veliko predavalnico, kjer poteka predstavitev treh študijskih programov FŠ: športne vzgoje, kineziologije in športnega treniranja. Po predstavitvah študijskih programov in nekaj osnovnih informacijah v zvezi z vpisom si obiskovalci lahko v manjših skupinah ogledajo še prostore fakultete za šport – predavalnice, športne dvorane, laboratorije in drugo. Delo v posameznih prostorih obiskovalcem predstavijo profesorji oziroma njihovi strokovni sodelavci,« potek opiše dr. Petra Zaletel.

Nasvet ravnatelja

Bojan Bogatec Končan, ravnatelj Gimnazije Poljane: »Ugotoviti je treba lastno notranjo motivacijo ter pridobiti čim več informacij o šoli oziroma študiju.«

Postavljajte čim več vprašanj

Kaj lahko po njenem učencem pomaga pri pravi izbiri? »Predvsem obisk tiste šole, za katero se zanimajo, pozoren ogled predstavitve, predvsem pa postavljanje vprašanj, ki bi prevesila tehtnico odločitve učenca na pravo stran. Nekateri se za šolo odločijo na podlagi vsebine programov, ki jih izobraževalne institucije ponujajo, drugi na podlagi možnosti zaposlitve, tretji pa na podlagi zanimivosti študijskega programa,« pravi Zaletelova. Na FŠ staršem svetujejo, naj pomagajo pri začetni usmeritvi dijaka v študijsko smer, saj ga poznajo in se skupaj z njim lahko opredelijo vsaj do širše študijske smeri: naravoslovje ali družboslovje, morda umetnosti ali šport. »Potem pa lahko začnejo iskati primerne šole glede na izbrano širšo usmeritev,« doda Zaletelova.

Pomemben dejavnik je možnost zaposlitve po končanem študiju

Tudi na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede (FKBV) Univerze v Mariboru bodo v okviru informativnih dni obiskovalcem predstavili svoje študijske programe: agrikultura in okolje – univerzitetni študijski program ter nekaj visokošolskih študijskih programov: agronomija – okrasne rastline, zelenjava in poljščine, biosistemsko inženirstvo, ekološko kmetijstvo, agrarna ekonomika in razvoj podeželja, vinogradništvo, vinarstvo in sadjarstvo ter živinoreja. »V prvem delu posameznega termina bomo pozdravili bodoče študente in jim dali najpomembnejše informacije v zvezi s študijem in posameznimi študijskimi programi na naši fakulteti, predstavili jim bomo tudi knjižnico, referat za študentske zadeve, Erasmus mobilnost in aktivnosti, ki jih izvaja Študentski svet FKBV. Sledil bo ogled fakultete − dijaki si bodo lahko pogledali predavalnice, laboratorije in druge prostore, v katerih potekata pedagoška in raziskovalna dejavnost. Najzanimivejši del bo verjetno tako imenovana tržnica, kjer se bodo posamezni študijski programi in katedre obiskovalcem predstavili še bolj podrobno in kjer bo možno še dodatno odgovoriti na vprašanja v zvezi s študijem,« pravi dr. Karmen Pažek, prodekanja za izobraževanje. Meni, da je lahko pri odločitvi, kateri študij izbrati, odločilen osebni stik z okoljem. »Pri tem je seveda bistvenega pomena tudi, katero področje oziroma študij dijaka zanima, možnosti zaposlitve po končanem študiju in kakovost študija ter pridobljenega znanja, ki ga lahko diplomanti nato prenesejo v prakso in poslovno okolje ter tam tudi uspešno delujejo,« še poudari.

Starši naj bodo otrokom v oporo, a jim morajo pustiti prosto pot

V Kariernem centru Univerze v Novi Gorici pa pravijo, da je za dijake najpomembneje, da vedo, kaj jih veseli. »V tej smeri lahko potem raziščejo, kje vse lahko določene vsebine študirajo. Na informativnih dnevih Univerze v Novi Gorici želimo dijakom čim bolje predstaviti vsebino študijskih programov ter njihove možnosti za zaposlitev po končanju študija, pa tudi, kje vse lahko nadaljujejo študij,« pojasnijo. Staršem svetujejo, da so otrokom pri izbiri študija močna opora, hkrati pa jim pustijo prosto pot, da izberejo tiste študijske vsebine, ki jih veselijo.

(Visited 76 times, 1 visits today)
Close