4:14 pop REVIJA IZOBRAŽEVANJE

BTŠ Maribor – najstarejša tradicija kmetijskega izobraževanja pri nas

BTŠ Maribor – najstarejša tradicija kmetijskega izobraževanja pri nas

Biotehniška šola Maribor je šola z najstarejšo tradicijo kmetijskega izobraževanja v Sloveniji. Pred sedmimi leti je praznovala že 140-letnico obstoja na prostoru, kjer se nahaja od ustanovitve dalje. Splošna in strokovno-teoretična znanja dijaki pridobivajo v specializiranih učilnicah, praktična znanja in veščine pa na šolskem posestvu, ki obsega kmetijske površine na Kalvariji ter v Svečini, kjer je tudi šolski hlev s konji. Šola ima na šolskem posestvu več objektov z ustrezno opremo za izvajanje praktičnega dela pouka, kot so vinska klet s polnilnico, sadno skladišče, sušilnica sadja in zelenjave, objekt za žganjekuho in predelavo kisa … Dijaki in profesorji se vključujejo v evropske projekte, ki jim omogočajo opravljanje prakse in pridobivanje izkušenj v tujini. Na šoli je možno opraviti tudi tečaj varnega dela s traktorjem in traktorskimi priključki. Programi, ki jih Biotehniška šola Maribor izvaja, so štiriletni program Veterinarski tehnik, štiriletni program Naravovarstveni tehnik, štiriletni program Kmetijsko-podjetniški tehnik in triletni program Cvetličar ter triletni program Mehanik kmetijskih in delovnih strojev.

(Visited 474 times, 2 visits today)
Close