5:07 pop REVIJA GOZD IN LES

Z inovativnostjo premikajo meje trajnostne lesene gradnje

Družba CBD s svojimi inovativnimi rešitvami, ki krepijo konstrukcijo lesenih zgradb ob manjši uporabi materiala, leseni gradnji odpira nove razvojne možnosti.

Podjetje CBD je bilo ustanovljeno leta 2006. Poleg projektiranja vseh vrst klasičnih konstrukcijskih sistemov jeklene, armirano-betonske in opečne klasične gradnje je specializirano za projektiranje najrazličnejših vrst lesenih konstrukcij. Sestavlja ga skupina strokovnjakov, statikov, konstruktorjev in monterjev, ki so specializirani za tehnologijo gradnje iz lesenih masivnih križno lepljenih (X-Lam) ploskovnih elementov, kot je denimo CLT (Cross Laminated Timber) sistem.

»V sodobnem trajnostnem gradbeništvu CBD svetuje, sodeluje, projektira, konstruira in tudi dobavlja X-Lam CLT konstrukcijo večini podjetij, ki na trgu izvajajo tovrstne objekte na ključ, saj je predvsem statična in dinamična stabilnost ter nosilnost objekta z omejitvijo deformacij in preprečitvijo neugodnih vibracij osnova za optimalno in kakovostno izvedbo lesenega objekta,« razlaga direktor Bruno Dujič.

Rebraste plošče: inovacija za prihodnost lesene gradnje

V CBD so se že pred več kot 10 leti usmerili v iskanje rešitev glede optimizacije porabe lesa v X-Lam ploskovnih elementih. »Menili smo, da bi predvsem s spremembo tehnologije izdelave križno lepljenih ploskovnih elementov lahko v proizvodnem procesu kot statiki določili, na kakšen način lahko dobimo ob manjši porabi lesa celo boljše mehanske lastnosti. Evropskemu patentnemu uradu nam je uspelo dokazati patentibilnost izdelave rebraste plošče, kjer v zadnjem vrhnjem sloju pri proizvodnji določeno število osnovnih lamel postavljamo v procesu lepljenja v navpično pozicijo in jih kot stoječe lamele stisnemo in zlepimo med dve sosednji lameli v zadnjem sloju. Tako nam je uspelo patentirati U-lepljeni stik v X-Lam ploskovni strukturi, kar prinaša inovacijo, ki bi v naslednjem obdobju pri proizvajalcih X-Lam elementov omogočila okoli 30 odstotkov manjšo porabo lesa pri izdelavi križno lepljenih rebrastih (XR-Lam) elementov z enakimi ali celo boljšimi mehanskimi lastnostmi. Tako bo v prihodnosti XR-Lam tehnologija prepoznana kot nujna za optimalnost trajnostne lesene gradnje,« razlaga Bruno Dujič.

 

Vzpostavljanje sledljivosti

CBD predvsem v sodelovanju s proizvajalci X-Lam elementov na osnovi potreb v projektiranju in praksi razvija aplikacije, ki bodo ob razvoju sodobnega projektiranja v BIM (Building Information Modeling) imele tudi učinke pri sami gradnji. Tako se razvijajo aplikacije, ki omogočajo sledenje gradbenemu elementu od proizvodnje do vgradnje. Zdaj se tej aplikaciji dodajajo še drugi parametri, kjer bo X-Lam element opremljen s podatki po potrebnih veznih sredstvih, ki jih je treba namestiti na ključne pozicije. To bo omogočalo lažje delo pri nabavi in kontroli vgrajenega veznega materiala.

 

Rešitve za prenove in nadgradnje

Poleg razvoja križno-lepljenega rebrastega (XR-Lam) ploskovnega elementa, ki je uporaben tako za stene kot za medetažne in strešne plošče, podjetje razvija tudi različne aplikacije X-Lam tehnologije gradnje pri prenovi, ojačevanju in nadgradnji obstoječih zgradb na potresnih področjih. Tako so razvili in zaščitili tudi metodi za konstrukcijsko sanacijo ob energetski prenovi obstoječih stavb v primeru izvedbe zunanjega ovoja ‘X-Lam Jacket’ in pri kulturno zaščitenih stavbah s postavitvijo notranjega konstrukcijska jedra ‘X-Lam Inner-box’.

»Pri prenovi obstoječih objektov lahko z zvišanjem njihove nosilnosti in stabilnosti ter predvsem na potresnih področjih z zvišanjem potresne odpornosti naložbo pokrijemo tudi z nadgradnjo objekta, za kar smo razvili blagovno znamko ‘X-Lam City-top’. Vse to so najrazličnejše aplikacije, ki predvsem uporabi X-Lam ploskovnih elementov odpirajo veliko možnosti uporabe v sodobnem gradbeništvu,« poudarja Bruno Dujič.

(Visited 253 times, 1 visits today)
Close