3:33 pop OKOLJE

Število evropskih ježev upada zaradi izgube habitata

Evropska avtohtona vrsta Erinaceus europaeus, znani tudi kot zahodnoevropski jež ali navadni jež živi na Zemlji že skoraj 60 milijonov let, zaradi česar so eni najstarejših preživelih sesalcev.

Februarja 2021 je britanska skupina naravovarstvenikov poročala, da se je lokalna populacija ježev v zadnjih dveh desetletjih zmanjšala za povprečno 8,3 % na leto.

Zmanjšanje populacije povezano z izgubo življenjskega prostora

Carsten Schiller, ki vodi nemško naravovarstveno skupino Pro Igel, med glavnimi vzroki navaja uničevanje naravnih habitatov. Ježi običajno živijo v odprtih pokrajinah. Vendar pa naj bi širitev monokulture, razvoj človeških naselij in uporaba insekticidov izpodrivali ježe z vznožja travišč in polj, ki jih običajno naseljujejo.

»Na podlagi uničevanja naravnih habitatov s človeškimi dejavnostmi, vključno s pozidavo tal, pričakujemo, da se bo populacija ježev zmanjšala do 50 % v razponu enega desetletja,« je dejal Schiller. Tesnjenje tal, na primer s polaganjem betona, mnogim vrstam, vključno z ježi, onemogočimo dostop do hrane v tleh. Ko hrane primanjkuje, se ježi selijo z enega ozemlja na drugega. V eni sami noči, ko so ježi najbolj aktivni, lahko premagajo razdalje do 8 kilometrov.

Žrtve podnebnih sprememb

Ježe prizadene tudi suša, saj se prehranjujejo z žuželkami, ki pa jih na posušenih rastlinah ni. Na drugi strani uporabljeni pesticidi pobijejo tako žuželke in nevretenčarje, ki so del prehrane ježev. Tudi pri menjavi teritorija so izpostavljeni številnim tveganjem, saj lahko končajo na prometnih cestah ali jih ugrizne pes.

Vsi pa lahko pomagamo ježkom

Če opazite ježa podnevi, je ta nočna žival verjetno poškodovana ali ranljiva, zato se obrnite na strokovno pomoč: Jež – naš vrtni prijatelj ali Ambulanta za divje živali Muta.

Vir: DW

(Visited 163 times, 1 visits today)
Close