Avtor br; foto: shutterstock.com 4:42 pop OKOLJE

Sistem ponovne uporabe v EU: prek 177 kg odpadne embalaže na osebo

V letu 2019 je bila količina nastale odpadne embalaže v EU ocenjena na 177,4 kg na prebivalca.

Ker raven proizvodnje in porabe embalaže še naprej narašča, zlasti za enkratno uporabo, sedanji sistemi ravnanja z odpadki ne morejo obvladati naraščajoče količine odpadkov.

»Da bi dosegli trajnostne in podnebne cilje EU, je treba nujno spremeniti način porabe in proizvodnje izdelkov in materialov. Odmakniti se je treba od običajnega poslovanja in preoblikovati izdelke in sisteme z mislijo na krožnost v skladu s hierarhijo ravnanja z odpadki,« pravi Larissa Copello, vodja kampanje za potrošnjo in proizvodnjo pri Zero Waste Europe

Čas je za konkretne spremembe

Doslej so bili ukrepi, sprejeti za obravnavo odpadne embalaže, večinoma osredotočeni na recikliranje – in so bili neuspešni. Večina odpadne embalaže je bila izvožena iz Evrope ali namenjena za uporabo z nizko vrednostjo. Danes sta odlaganje in sežiganje še vedno prevladujoča načina ravnanja z odpadno embalažo; stopnje smetenja in uhajanja plastike v okolje pa ostajajo nesprejemljive.

Čas je, da se vrnemo k dobrim praksam ponovne uporabe, ki so uspevale pred razcvetom plastike za enkratno uporabo, in zagotovimo, da svoje vire uporabljamo na trajnosten, krožen način.

Zmanjšanje odpadkov pri viru

Evropska komisija je novembra lani objavila svoj dolgo pričakovani predlog o reviziji uredbe o embalaži in odpadni embalaži (PPWR). Predlog prvič predlaga ukrepe za zmanjšanje odpadkov pri viru, vključno s cilji preprečevanja nastajanja odpadkov in ponovne uporabe. Prinaša tudi posebne zahteve za sisteme ponovne uporabe embalaže, ki so bistveni za učinkovito delovanje takih sistemov.

Sistem ponovne uporabe

Ne samo, da je ponovna uporaba višje v hierarhiji ravnanja z odpadki kot recikliranje (embalaže za enkratno uporabo), več študij tudi dokazuje, da je embalaža za večkratno uporabo veliko boljša od embalaže za enkratno uporabo z okoljskega in ekonomskega vidika, obenem pa prinaša tudi zdravstvene in socialne ugodnosti.

Kdaj bo sistem v praksi zaživel in kakšni bodo rezultati, pa bo pokazal čas.

Vir: Zero Waste Europe

(Visited 142 times, 1 visits today)
Close