5:55 pop OKOLJE

Mali graben: Ribe poginile, povzročitelj neznan, inšpekcija ne more nič

Konec julija se je v Malem grabnu, v bližini Koprske ulice v Ljubljani, zgodila ekološka katastrofa: poginilo je okoli 1,5 tone rib.

Takrat je dogodek zelo odmeval v javnosti, tudi mi smo se spraševali, kdo bo za dogodek odgovarjal. A Mali graben še do danes nima zaključka žalostne zgodbe, kljub dvema analizama vode, ki so ju naredili na kraju nesreče tako ELME kot policija.

S policije so nam na naše neprestano spraševanje o zaključkih primera nazadnje odgovorili: “Policija je v letošnjem letu preiskovala dva primera sumov kaznivih dejanj s poglavja zoper okolje, prostor in naravne dobrine, ko je prišlo do suma onesnaženja potoka Mali graben in pogina rib v njem.  V enem primeru je bilo na pristojno Državno tožilstvo v Ljubljani podano poročilo na podlagi 10. odstavka 148 čl. Zakona o kazenskim postopku, v drugem primeru pa kazenska ovadba zoper neznanega storilca.” Dodali so, da je bil o ugotovitvah obveščen pristojni inšpektorat.

Glede na to, da je Center za obveščanje primarno o dogodku obvestil ribiškega inšpektorja, smo torej njih povprašali o zadevi. Ribiška inšpekcija odgovori, da ne vodi postopka v omenjeni zadevi, predvidevajo, da ga vodi Inšpekcija za okolje in prostor.

Okoljska inšpekcija ne more nič

IRSOP je, kot potrjujejo na Ministrstvu za okolje in prostor, s strani Policijske uprave Ljubljana prejel poročilo. “Iz poročila je razvidno, da je bil v času pogina rib vodostaj potoka nizek in temperature zraka nad 35 stopinj Celzija. Glede na poročila drugih organov je bilo ugotovljeno, da niso mogli opredeliti izvora onesnaženja in vrste snovi, ki je povzročila pogin rib. Prav tako ni bil znan vzrok pogina rib. Agencija RS za okolje je pojasnila, da na potoku Mali graben nimajo vodomerne postaje. V času pogina rib je imela Gradaščica v Bokalcah zabeležene zelo nizke pretoke, blizu najnižje izmerjenim (glede na obdobje od 2012 – 2021). Inšpekcijski postopek se je ustavil, ker v ugotovitvenem postopku ni bilo mogoče ugotoviti povzročitelja obremenitve okolja oziroma vira onesnaževanja,” navajajo.  Če povzročitelja ni moč ugotoviti, inšpektor ne more ukrepati.

Snov ni znana, vzrok ni znan, povzročitelj ni znan, torej. Če smo se pred časom spraševali, kdaj bodo našli krivca, je zdaj jasno, da ga ne bodo.

O zadevi smo nenazadnje povprašali še na Ribiško družino Barje, ki je čakala, da se bo zadevi nekako prišlo do dna … Ker, kot pravijo pristojni, nič ni znanega, pa energijo usmerjajo k celostni sanaciji vodotoka kar se tiče ribjih populacij. 

(Visited 158 times, 1 visits today)
Close