11:04 dop AKTUALNO

So že našli “krivca” za množičen pogin rib v Ljubljani?

23. julija pa se je množični in totalni pogin zgodil v Malem grabnu v bližini Koprske ulice v Ljubljani.

Poginilo je približno 1,5 tone rib, poginili so vsi osebki vseh ribjih vrst, tako mladice kot odrasli primerki. Ker še do pred kratkim ni bilo znano, zakaj in čemu je do pogina prišlo, objavljamo nekaj novic.

Znanega je nekaj več o analizi laboratorija ELME – ki je izvajal terenske analize in vzorčenja Gradaščice, Malega Grabna in Glinščice ob onesnaženjih vodotokov pri katerih je prišlo tudi do pogina rib v juliju in avgustu 2022.

Vodnatost in vsebnost kisika zadovoljiva

“V vseh treh primerih so meritve pokazale zadovoljivo pretočnost, vodnatost in vsebnost raztopljenega kisika okoli 6 mg/l pri temperaturi vode 20-22 stopinj C. Fizikalno-kemijski parametri vzorcev vode na področju pomora rib so bili normalni za površinske vode, razen temperature, ki je kritično visoka in lahko ogroža nekatere vrste rib. Reka je bila dovolj bogata s kisikom za ribji živelj,” sporoča Dušan Žigon, vodja kemijskega dela Ekološkega laboratorija z mobilno enoto (ELME).

Onesnaženje z neznanimi kemikalijami krivo za pogin

ELME na podlagi ogleda in analize vode v Malem Grabnu ni mogla opredeliti izvora onesnaženja in vrste snovi, ki je povzročila pogin rib. “Sklepamo, da je onesnaženje vod v vseh treh primerih povzročilo izlivanje večje količine odpadne vode z neznanimi kemikalijami v meteorne kanale. Neodgovorno dejanje izlivanja odpadnih vod v vodotoke je ob trenutno nizkem vodostaju in visoki temperaturi rečne vode še posebej kritično,” pojasni Žigon.

Kaj pravi policija?

Poročila ELME so posedovali tudi policiji, ki je sicer samostojno vršila vzorčenje, kemijske analize in prekrškovne postopke. Tudi njih smo znova pobarali, če je znano že kaj novega o snoveh v vodi in njihovem izvoru ter kdo bo nosil odgovornost v primeru, da zadevi ne pridejo do dna.

Kriminalistična preiskava, zbiranje obvestil oziroma predkazenski postopek, ki ga na Policijski upravi Ljubljana vodijo v povezavi s tem, kot povedo, še nista končana, zaradi česar informacij o tem ne morejo podati. O vseh ugotovitvah pa bo, kot zagotovijo na policiji, obveščeno pristojno državno tožilstvo.

(Visited 278 times, 1 visits today)
Close