3:36 pop AKTUALNO

Kdo bo odgovarjal za množičen pogin rib v Ljubljani?

12. julija letos so člani RD Barje s kolegi iz RD Dolomiti zaznali pogin v Gradaščici, 23. julija pa se je množični in totalni pogin, ki je ekološka katastrofa, zgodil v Malem grabnu v bližini Koprske ulice v Ljubljani. Poginilo je približno 1,5 tone rib, poginili so vsi osebki vseh ribjih vrst, tako mladice kot odrasli primerki.

Več o novici je takoj javnosti poročalo RD Barje, pogin rib je odmeval tudi v medijih. Kaj pa zdaj, je šlo za onesnaženje in kdo bo odgovarjal?

Glede tega smo se najprej obrnili na Ministrstvo za okolje in prostor, kjer pa so nam povedali, da je ukrepanje v primeru pogina rib v Sloveniji urejeno z Uredbo o pravilih ravnanja v zvezi z ukrepanjem ob poginih rib. Sicer pa poteka interventno ukrepanje ob nesrečah po predpisih s področja zaščite in reševanja. Center za obveščanje RS (CORS) in 13 regijskih centrov (RC). V kolikor gre za okoljsko nesrečo (izredno onesnaženje voda), interventne ukrepe, vključno z odvzemom vzorcev, izvede izvajalec državne gospodarske javne službe varstva pred nenadnim onesnaženjem voda. Kljub temu, da inšpektorji za okolje niso ena od služb, ki sodelujejo pri izvedbi intervencije, jih, ko se zgodi okoljska nesreča (kot primer – izredno onesnaženje voda), CORS obvesti o dogodku. V tem primeru Center za obveščanje o poginu rib v Malem grabnu ni obvestil MOP, obvestili so ribiškega inšpektorja (Od CORS odgovor glede tega še pričakujemo).

“V kolikor bomo dobili informacijo, da je bil pogin rib okoljska nesreča in na podlagi informacij ugotovili, da jo je zakrivil povzročitelj s kršenjem okoljskih predpisov, bomo zoper njega ustrezno ukrepali,” so obljubili na (pristojnem) ministrstvu.

Kaj pravi ribiška inšpekcija in kdo sploh ima podatke?

Na Inšpektoratu za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo (ki spada pod okrilje MKGP) so povedali le, da so kriminalisti odvzeli vzorce za analizo vzroka pogina. “Na ribiški inšpekciji nimamo nobenih podatkov o tem, zato predlagamo, da se za odgovore glede vzroka pogina obrnete na policijo.”

Policija nam je (do danes) sporočila, da vzrok, zakaj je do pogina prišlo, še ni pojasnjen: “Lahko bi šlo za pomanjkanje kisika zaradi znižanega vodostaja ali pa tudi za onesnaženje vode. Na kraju so posredovali gasilci, ki so opravili prve analize, ki niso
pokazale večjih odstopanj. Prav tako so bile obveščene druge službe, ki so izvedle ukrepe iz njihove pristojnosti.  Policisti so opravili ogled, odvzeti so bili vzorci vode in nadaljujejo z zbiranjem obvestil in preverjanje sumov morebitnih kaznivih dejanj. Po opravljeni analizi vzorcev ter zbranih obvestilih o vseh okoliščinah, bo o vseh ugotovitvah obveščeno pristojno državno tožilstvo.”

Vzorčenje je opravil laboratorij ELME (Institut “Jozef Stefan”). Kot so nam pojasnili v RD Barje, so rezultati analiz že znani, čakajo pa še na tolmačenje. Obrnili smo se tudi na IJS, njihove odgovore oz pojasnila analize še čakamo, kot kaže, pa krivde za pogin rib ne gre iskati ne v pomanjkanju kisika ne v temperaturi vode.

Več, ko dobimo uradne podatke.

(Visited 402 times, 1 visits today)
Close