Bomo ravnanje z odpadno embalažo plačevali iz proračuna?

20 maja, 2020

Vlada je med popravke prvega protikorona paketa uvrstila tudi reševanje problematike nakopičene embalaže. Tako bo, dokler ne bodo sprejete sistemske rešitve, ki bi uveljavile nov sistem proizvajalčeve razširjene odgovornosti, strošek odvoza odpadne embalaže začasno z interventnim ukrepom prevzela država. Eko krog opozarja, da se Slovenija s tem oddaljuje od dogovorov na ravni EU.

Slovenija mora v skladu z evropskimi direktivami najkasneje do začetka leta 2023 vzpostaviti minimalne zahteve glede razširjene odgovornosti proizvajalca. »Julija 2019 so bile te spremembe Zakona o varstvu okolja prvič v javni obravnavi. Deset mesecev kasneje še niso sprejete. S tako polžje počasnimi postopki obstaja realna skrb, da bo Slovenija roke znova zamujala,« opozarjajo v Eko krogu.

Minister za okolje in prostor Andrej Vizjak pravi, da bo naša država razširjeno proizvajalčevo odgovornost uveljavljala postopno, tudi zaradi številnih potrebnih pripravljalnih del, denimo priprave evidenc in sistema poročanja.

Ocenjen strošek za čas veljavnosti zakona znaša 7,8 milijona evrov

Poudaril pa je, da je vlada našla začasno rešitev za težave z nakopičeno odpadno embalažo. Problematiko je namreč uvrstila med popravke prvega protikoronskega paketa. Strošek odvoza bo začasno z interventnim ukrepom na svoja pleča prevzela država, s čimer naj bi se, kot je povedal minister za okolje in prostor Andrej Vizjak, izognili neljubim pojavom na odlagališčih. V predlogu zakona so zapisali, da znaša ocenjen strošek za prevzem in obdelavo za skupaj 41.925 ton komunalne odpadne embalaže 7,8 milijona evrov za čas veljavnosti zakona oziroma dodaten milijon evrov za vsak naslednji mesec v letu 2020.

Vladni predlog ne določa najvišje dovoljene cene, minister pa je dejal, da bo cena za vsako od približno 60 lokacij, kjer skladiščijo odpadno embalažo, drugačna, saj je odvisna od same lokacije, stroškov prevoza in tudi od sestave odpadne embalaže.

Iz katerih virov?

Kot pravijo v društvu Eko krog, bodo lahko glede na rešitev, ki jo predlaga vlada, komunalna podjetja odpadno embalažo oddala v obdelavo neposredno in s tem obšla embalažne družbe. »To bodo lahko storila v primeru, če embalažna družba zavrne prevzem ali je ne prevzame v roku. Tisti, ki bodo te odpadke obdelovali, bodo račun izstavili neposredno Republiki Slovenije, ki jih bo tudi plačala,« pravijo in dodajo, da ni jasno, iz katerih virov bo naša država te stroške pokrila. Zdi se jim nesprejemljivo, da bi vlada gospodarstvo reševala na plečih gospodinjstev, »torej ljudi, ki so in bodo zaradi korona virusa v prihodnje še bistveno bolj v stiskah in negotovosti glede zaposlitve, prihodkov, preživetja.«

Še letos spremenjen Zakon o varstvu okolja

Vizjak je napovedal tudi, da naj bi še letos sprejeli Zakon o varstvu okolja, s pomočjo katerega bodo zagotovili, da bodo družbe za ravnanje z odpadno embalažo prevzemale vso odpadno embalažo v skladiščih (trenutno družbe skladno z zakonodajo in odločbami upravnega sodišča odvažajo le slabo polovico embalaže), poleg tega pa naj bi krog zavezancev za plačilo embalažnine (trenutno morajo embalažnino plačevati tisti, ki na leto na trg dajo 15 ali več ton embalaže) znižali »proti eni toni«.

 

Nazaj na kategorijo okolje.
(Visited 54 times, 1 visits today)