4:37 pop AKTUALNO

Varnejša voda iz pipe za vso EU – bo nova direktiva zmanjšala porabo plastenk?

Nova direktiva bo vsem Evropejcem in Evropejkam zagotovila varnejši dostop do vode.

V skladu s ciljem ničelnega onesnaževanja za okolje brez strupov, ki je bil napovedan v evropskem zelenem dogovoru, bo hkrati zagotovila tudi najvišje standarde za pitno vodo na svetu.

Direktiva zajema nadzor novih onesnaževal, dostopnost do informacij in higienske zahteve

Nova direktiva vsebuje določbe za nadzor ne zgolj vodovodne vode, temveč tudi virov pitne vode in vodovodnih omrežij, da bi se čim bolj zmanjšalo tveganje škodljivih učinkov onesnaževanja na zdravje ljudi in naše vodne vire. Prenovljena direktiva zajema nova onesnaževala, kot so mikroplastika, endokrini motilci in nove vrste kemikalij.

Direktiva uvaja obveznost, da morajo države članice izboljšati ali ohraniti dostop do varne pitne vode za vse ljudi, zlasti za ranljive in marginalizirane skupine. Predvideva tudi boljši dostop državljank in državljanov do informacij v zvezi z dobavitelji vode, na primer o kakovosti pitne vode in oskrbi z njo, na območju, kjer prebivajo.

Direktiva bo, kot pričakujejo, povečala zaupanje potrošnikov v pitno vodo iz vodovoda ter s tem zmanjšala količino odpadkov zaradi vode v plastenkah.

Poleg tega predvideva vključitev podrobnih higienskih zahtev za materiale, ki so v stiku s pitno vodo. Evropski agenciji za kemikalije (ECHA) je zaupana ključna vloga – poskrbeti mora, da bodo v proizvodih, ki so v stiku z vodo, kot so cevi in pipe, uporabljene zgolj varne snovi.

Države imajo dve leti časa za uskladitev

Po odobritvi v Evropskem parlamentu je revidirana direktiva o pitni vodi zdaj sprejeta. Ko bosta zadevni akt skupaj podpisala predsednika Evropskega parlamenta in Sveta Evropske unije, bo ta objavljen v Uradnem listu Evropske unije in bo začel veljati 20 dni pozneje. Po začetku veljavnosti revidirane direktive o pitni vodi bodo imele države članice na voljo dve leti za uskladitev z njo.

Vir: EK

(Visited 68 times, 1 visits today)
Close