Avtor fotografija je simbolična 5:32 pop AKTUALNO

V klavnici do video posnetka nadzorniki niso ugotovili nepravilnosti

Kaj je inšpekcija ugotovila v klavnici, ki je bila prikazana na video posnetku?

Uprava za varno hrano veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) trdi, da pred posnetkom, ki ga je prejela včeraj, 12. 12. 2022, in iz katerega so, po njihovih besedah “razvidna določena neprimerna ravnanja z živalmi”, ni prejela prijave o kršitvi zakonodaje na področju dobrobit živali pri izvajanju zakola v Klavnici Rače.

Kaj pa zdaj?

Trenutno, kot pravijo, v obratu poteka celovit pregled izpolnjevanja vseh predpisanih pogojev, ki še ni zaključen, zato končne ugotovitve še niso znane. UVHVVR bo na podlagi ugotovitev odredila ukrepe za odpravo neskladij ter izvedla postopke v skladu z zakonom o prekrških oziroma naznanila kaznivo dejanje.

Kako sicer izvajajo nadzor?

“Nadzor nad zaščito živali v klavnici Rače se izvaja skladno s programom dela,” uvodoma povedo – čeprav se nadzor zagotovo ne izvaja sam, stavek razumemo kot redno nadziranje. A kako pogosto je to?

“Narava in pogostost izvajanja presoj je odvisna od ocene tveganja. V ta namen se redno ocenjuje vidike dobrobiti živali. Po planu dela se v postopku celovitega nadzora, ki vključuje tudi pregled načrta nadzora in evidenc ukrepov, ki jih vodi pooblaščenec za dobrobit živali, preveri učinkovitost izvedenih ukrepov. Na podlagi letne ocene tveganja se celovit pregled izpolnjevanja predpisanih pogojev v klavnici Rače izvaja 1-krat letno. Zadnji pregled s preverjanjem ustreznosti dokumentacije kot tudi izvajanje postopkov omamljanja je bil izveden v letu 2021. Pri nadzoru leta 2021 nepravilnosti niso bile ugotovljene. Skladno z zakonodajo se v okviru zahtevanega pregleda živali pred zakolom ugotavlja morebitna ogroženost zdravja in dobrobiti živali,” sporočajo in dodajo, da se ključne kršitve, ki jih je bilo moč razbrati iz posnetkov, nanašajo na proces omamljanja in z njim povezane postopke in predstavljajo mučenje živali.

Kakšni bodo ukrepi, ki bodo sledili ugotovitvam, ne vemo. V Nemčiji so pred kratkim zaradi zanemarjanja živali dva kmeta strpali v zapor.

(Visited 71 times, 1 visits today)
Close