7:59 dop AKTUALNO

Nemški kmet zaradi zanemarjanja živali v zapor – kako pa je pri nas?

Kmeta iz Bad Grönenbacha v Nemčiji sta bila obsojena, starejši 68-letni Johanna H. je dobil dveletno pogojno in denarno kazen, njegov 25-letni sin Floriana H. pa dve leti in 10 mesecev zapora.

Nemški kmetijski portal Agrarheute poroča, da je konec novembra sodnik Christian Liebhart v enourni obrazložitvi znova poudaril posamezne kršitve zakona o zaščiti živali s strani obeh obtoženih.

Te so večkrat privedle do očitka o opustitvi običajne reje živali: Kljub očitni potrebi po zdravljenju prizadetega goveda in telet ter ponavljajočih se specifičnih uradnih zahtevah za odpravo pritožb, na kmetiji niso ukrepali oz. so ukrepali prepozno. Veterinarjev niso klicali oz. so jih poklicali prepozno. Zaradi tega so prizadete živali dlje časa trpele precejšnje bolečine in nekatere so tudi morali usmrtiti. Po mnenju sodišča so na kmetiji vladale “katastrofalne razmere”. Hlevi so bili popolnoma prenatrpani, število obstoječih privezov je bilo precej manjše kot dejansko število živali.

Sodišče ni želelo sprejeti argumenta, da so bili na kmetiji preveč obremenjeni z drugim delom. Kot izkušeni kmetje bi morali poznati dolžnosti, povezane z ravnanjem z živalmi, in bi morali ravnati v skladu z njimi.

Priznanje je znižalo kazen

Različne kazni za očeta in sina izhajajo iz različnega števila zadev, za katere sta bila obtožena obsojena. Pri tem so upoštevati, da primer ne ustreza eni prizadeti živali, ampak da je bilo redno prizadetih več živali.

Pri starejšem so kot olajševalne okoliščine ocenili njegovo starost in zdravstveno stanje ter priznanje in obremenjenost zaradi večletnega postopka. Kot eden od več pogojev pogojne kazni je tudi, da mora plačati 12.000 evrov zavetišču za živali.

V primeru mlajšega kmeta je sodnica izrecno navedla “nepoznavanje” uradnih navodil in tudi kršitve začasne prepovedi zadrževanja živali. Oba obtožena sta dobila tudi petletno prepoved reje živali.

Slovenska zakonodaja za živali

Na Upravo RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin smo naslovili vprašanje, kakšna je zagrožena kazen za slovenskega kmeta, če predpostavimo, da kljub očitni potrebi po zdravljenju bolnega goveda in telet ne pokliče veterinarja, kot se je dogajalo v Nemčiji.

Odgovorili so: »Z globo od 1.600 do 42.000 evrov se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik, oz. z globo od 400 do 800 evrov se kaznuje posameznika«.

Seveda nas je zanimalo tudi, kakšna je zagrožena kazen, če ima kmet v hlevu precej več živali, kot je število privezov? »Z globo od 800 do 33.000 evrov se kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost oz. z globo od 200 do 400 evrov se kaznuje posameznik,« so povedali na pristojni UVHVVR.

Dodali so še, da v primerih, ko gre za zelo hudo kršitev mučenja živali (surovo ravna z živaljo ali ji po nepotrebnem povzroča trpljenje, muči več živali ali mučeno žival trajno pohabi ali na krut način povzroči njen pogin) pa se lahko poda kazenska ovadba, na podlagi katere je zagrožen zapor od enega pa do treh let.

Kako ravnati, če opazimo mučenje živali?

Pomembno je, da se ne obrnemo stran z mislijo, da se nas to ne tiče, ampak pomagamo. »Če posameznik opazi mučenje živali, ki se dogaja tisti trenutek, naj takoj pokliče Policijo na 113! Če gre za slabo ravnanje z živalmi, recimo psa na prekratki verigi brez zavetja, bolno mačko, ali krave v hlevu, ki potrebujejo veterinarsko pomoč, se je treba obrniti na Upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (veterinarsko inšpekcijo), pozivajo v Društvu za zaščito živali Ljubljana. Še več podrobnosti o prijavi mučenja živali pa si lahko preberete tukaj.

Dvojna merila v praksi

Pred dnevi je eno od društev za dobrobit živali na družabnem omrežju izpostavilo, kaj se trenutno dogaja v Sloveniji. Na eni strani se inšpekcija ne more odločiti za odvzem krav, ki umirajo od lakote, čeprav je nova namestitev zanje že pripravljena. Na drugi strani pa upokojencu, ki je bil zaradi poslabšanja zdravstvenega stanja najprej odpeljan v bolnišnico, kasneje v dom starejših občanov, Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin pošlje račun za 1500 evrov zaradi odvzema mačke, za katero ne more več skrbeti.

(Visited 120 times, 1 visits today)
Close