12:00 pop AKTUALNO, REVIJA IZOBRAŽEVANJE

Študij pomorstva v Sloveniji odskočna deska za slovenske pomorščakinje

V zadnjih dveh desetletjih so tehnične rešitve in digitalizacija pomorskih sistemov v pomorstvu omogočile, da je le to postalo pomorščakom prijaznejše, hkrati pa so se spremenile potrebe po veščinah in spretnostih, ki so bile na ladjah tradicionalno zaželene. Ladje in ladjarska industrija so na splošno postali odprto okolje tudi za ženske, tako danes srečamo veliko častnic in poveljnic na ladjah trgovske mornarice.

Tudi v Sloveniji se dekleta odločajo za pomorski poklic, saj je od vseh aktivnih pomorščakov kar 10 % žensk. Ena izmed njih je tudi Ana Klanšek, ki je po študiju Navtike na Fakulteti za pomorstvo in promet magistrirala na University College of London, danes pa je zaposlena na sodobni ladji za hidrografske raziskave, za gradnje ploščadi, vetrnic in polaganje podvodnih kablov. Slikovit prikaz njenega dela lahko najdete na tej povezavi

Ana Klanšek

Tudi Urška Veber je svojo profesionalno pot začela s študijem Navtike na Fakulteti za pomorstvo in promet, danes pa je uspešna prva častnica krova na potniški ladji ladjarja Celebrity Cruises.

Urška Veber

Navtika in Ladijsko strojništvo

Slovenija navkljub majhnemu obalnemu pasu razpolaga z uspešnim mednarodnim pristaniščem ter izobraževalnimi programi, kjer si študentke in študentje pridobijo veščine za vodenje in upravljanje z ladjami. Navtika in Ladijsko strojništvo sta edina visokošolska programa v Sloveniji za usposabljanje za delo na ladji.

Študij se izvaja na Fakulteti za pomorstvo in promet, ki je članica Univerze v Ljubljani in je lansko leto praznovala 60 let delovanja v visokem šolstvu. Diplomanti Navtike in Ladijskega strojništva so usposobljeni za službo na ladjah trgovske mornarice, začenši s pripravništvom in napredovanjem v častniške nazive do poveljnika ali upravitelja stroja največje preko oceanske ladje trgovske mornarice, tovorne ali potniške ladje.

Lahko se zaposlijo tudi na kopnem, saj pridobijo znanja za strokovna in vodstvena dela v pristaniščih, marinah, špedicijah, agencijah, ladjedelnicah itd. Diplomanti ladijskega strojništva so usposobljeni tudi za delo v gospodarstvu, vodenje proizvodnih obratov, v razvojnih oddelkih, vzdrževanje strojev in naprav, vodenje energetsko procesnih sistemov v industriji, hotelirstvu, bolnišnicah itd.

Visokošolski in univerzitetni programi

Drugače pa na fakulteti izvajajo 3 visokošolske in univerzitetni program. Univerzitetni program 1. stopnje »Tehnologija prometa in logistika« traja 3 leta. Sprejemajo kandidate s splošno in poklicno maturo. Diplomanti zaposlitev najdejo na vodstvenih mestih v prometnih, pomorskih in logističnih podjetjih ter organih državne uprave, kjer s svojim znanjem oblikujejo razvoj prometnega in logističnega sektorja. Študenti pridobijo dobre raziskovalne kompetence za nadaljevanje študija na 2. stopnji izobraževanja.

Visokošolski strokovni programi 1. stopnje prav tako trajajo 3 leta. Programi so:

  • Prometna tehnologija in transportna logistika
  • Navtika
  • Ladijsko strojništvo

Diplomanti programa »Prometna tehnologija in transportna logistika« zaposlitev dobijo v podjetjih, ki cenijo znanja in kompetence študentov, kot so logistični in distribucijski centri, špedicijske družbe in agencije, družbe cestnega, železniškega, zračnega, pomorskega, poštnega in telekomunikacijskega prometa, komunalne družbe, zavarovalnice in organi državne uprave. 

Na 2. stopnji izvajajo študij na dveh programih Promet in Pomorstvo. Študija trajata 2 leti. Študij omogoča nadgradnjo znanja iz prometnih tehnologij in pomorstva. Pridobljeno znanje omogoča reševanje kompleksnejših nalog v prometu in v pomorski industriji in je namenjeno bodočim vodjem, ki bodo morali organizirati delo in voditi kompleksnejše time v različnih transportno-logističnih podjetjih, pomorski industriji ali službah javne uprave.

Sodobno izobraževanje

Fakulteta premore sodobna simulacijska orodja in s sodobno informacijsko komunikacijsko tehnologijo opremljene predavalnice, kar zagotavlja visoko kvaliteten študijski in raziskovalni proces. Študenti imajo v času študija priložnost poslušati predavanja domačih in mednarodnih priznanih strokovnjakov, se udeležiti ekskurzij doma in v tujini, opraviti prakso v transportno logističnem podjetju, sodelovati na raziskovalnih projektih in del študijskih obveznosti opraviti na tuji partnerski fakulteti (ERASMUS + izmenjava). Promo video FPP

Diplomanti Fakultete za pomorstvo in promet ob pridobljenem znanju in zaključku študija zasedajo pomembna delovna mesta v gospodarstvu in na ministrstvih. S pedagoškim delom in znanstvenim raziskovanjem ter projektnim delom namreč oblikujejo znanje in kadre prihodnosti.

Glavna stavba in Oddelek za pomorstvo

Oddelek za pomorstvo

(Visited 686 times, 1 visits today)
Close