Avtor bv; foto: shutterstock.com 11:15 dop AKTUALNO

Starejši v zdravstvu prihodnosti popolnoma spregledani?

Skupnost socialnih zavodov Slovenije opozarja, da je zdravstvena politika pozabila na starejše

Ministrstvo za zdravje je v nedavno predstavljenih Usmeritvah zdravstvene politike za leti 2024 in 2025 povsem spregledalo starejše, ugotavlja Skupnost socialnih zavodov Slovenije.

“Čeprav se domovi za starejše že več let soočajo z velikim pomanjkanjem zdravstvenega kadra, zaradi česar mnogokrat ne morejo sprejeti starejših z večjimi zdravstvenimi težavami, socialnovarstveni zavodi v dokumentu, ki naj bi določal prednostna področja oziroma prednostne naloge na področju zdravstva, niso omenjeni niti enkrat,” pravi Skupnost, ob tem pa poudarja, da se je Vlada Republike Slovenije s sporazumom iz lanskega leta zavezala, da bo do 1. aprila 2023 sprejela nove kadrovske standarde in normative za zaposlene v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva, česar pa vse do danes ni uresničila.

Novih kadrovskih normativov še ni

»Že več let zahtevamo sprejetje in postopno uveljavitev novih kadrovskih normativov, saj nam po ugotovitvah stroke v domovih za starejše in posebnih socialnih zavodih manjka približno 3600 delavcev za varno in kakovostno izvajanje zdravstvene nege in zdravstvene rehabilitacije. Neustrezni kadrovski normativi so tudi glavni razlog, da so vrata domov za starejše zaprta za bolnike s kanilo (umetno dihalno potjo) in druge podobno zahtevne bolnike, npr. osebe, ki potrebujejo peritonealno dializo, aplikacijo paranteralne prehrane, aplikacijo antibiotikov v infuzijske raztopine in podobno,« je povedal Denis Sahernik, sekretar Skupnosti.

»Pristojni so sprejetje novih normativov obljubili že večkrat in se k temu lansko leto tudi zavezali v Sporazumu o razreševanju stavkovnih zahtev in o realizaciji Dogovora o nujnih ukrepih na področju plač v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva in nadaljevanju pogajanj. Rok za sprejetje so potem večkrat prestavili, nazadnje na konec letošnjega leta, vendar pri Skupnosti dvomimo tudi v to obljubo, saj bi potem ta nujen ukrep za izboljšanje kadrovske problematike v socialnovarstvenih zavodih moral biti uvrščen v omenjeni dokument s prednostnimi nalogami za 2024 in 2025.«

(Visited 106 times, 1 visits today)
Close