0 +
Z nami prek 500 podjetij
0 +
poglobljenih člankov v eni reviji
0
izdaj letno
0 +
sledilcev
Poglobljena vsebina v reviji!

Specialnih 12: Na enem mestu vam ponujamo zbrane vse relevantne podatke o določeni temi, zato boste s prebiranjem naših revij prihranili čas in pridobili pomembne poslovne informacije, predvsem pa razširili obzorja.

Poglobljena vsebina v reviji!

Specialnih 12: Na enem mestu vam ponujamo zbrane vse relevantne podatke o določeni temi, zato boste s prebiranjem naših revij prihranili čas in pridobili pomembne poslovne informacije, predvsem pa razširili obzorja.

UVODNIK

Bomo dihali, pili in jedli denar?

Podpiram gospodarski razvoj. Navsezadnje kot novinarka že dobri dve desetletji pokrivam predvsem gospodarstvo in zelo dobro razumem, kaj vse je odvisno od njega. Podpiram podjetja, ki se trudijo poslovati dobro, zagotavljajo delovna mesta in preživetje mnogim, poleg tega pa jim je mar tudi za okolje in zdravje ljudi.

Beri dalje »
podpis_andreja.png
MENI ČLANKOV

Dobra zakonodaja, a izjemno slaba izvedba

Področje varstva voda je zakonsko urejeno, dobro stanje tekočih voda in jezer kažejo tudi poročila ARSO, »na terenu« pa raziskovalci ugotavljajo cvetenja jezer in previsoke vsebnosti hranilnih snovi v rekah.   »Voda v slovenskem pravnem prostoru že tradicionalno uživa posebno varstvo. Področje voda je bilo že v preteklosti urejeno s

Berite dalje »

Kakovost pitne vode bo odvisna predvsem od posameznikov

Leta 2016 smo v ustavo zapisali, da ima vsakdo pravico do pitne vode. Dolgoročno bomo to lahko zagotavljali le s kakovostnim upravljanjem vodnih virov ter s trajnostno naravnanim odnosom do okolja.   »V Sloveniji v veliki večini pijemo kakovostno pitno vodo,« poudarjajo na Ministrstvu za zdravje (MZ). K temu dejstvu

Berite dalje »

Občine pospešeno gradijo vodovodna in kanalizacijska omrežja

Večina občin se zaveda pomena čiste vode, zato kljub pričakovanju drugega vala novega koronavirusa pospešeno gradijo tako vodovodno kot komunalno omrežje.   V Novem mestu in okolici ne bo več treba prekuhavati vode Za Mestno občino Novo mesto (MONM) je ključni projekt zadnjih let »Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju

Berite dalje »

Zagotavljajo praktično znanje o procesih čiščenja odpadnih voda

Centralna čistilna naprava Domžale‐Kamnik deluje že od leta 1980 in je v 40 letih svojega delovanja poleg zagotavljanja učinkovitega čiščenja odpadnih vod postala tudi operativni neformalni center izobraževanja na področju čiščenja odpadne vode za operaterje slovenskih čistilnih naprav.   CČN Domžale-Kamnik kot četrti največji sistem za čiščenje odpadne vode v

Berite dalje »

Iz odpadnih voda odstranjujejo le organske in hranilne snovi

Področje ravnanja z odpadnimi vodami je s predpisi natančno urejeno, težava pa je, da njihovo čiščenje ne zajema čiščenja vseh zdravju škodljivih snovi.   Odpadna voda je tista, ki se po uporabi v industriji, gospodinjstvih, javnih ustanovah, kmetijstvu in drugih dejavnostih izpusti nazaj v okolje. Odpadna voda pa je tudi

Berite dalje »

Do višje ravni e-mobilnosti s sistemom LMS

V razmerah, ko je na polnilna mesta priključenih vedno več e-vozil, sistem delitve razpoložljive priključne moči (LMS) zagotavlja učinkovito polnjenje in tudi optimizacijo stroškov. Da doživljamo podnebne spremembe, je pri nekaterih prebivalcih tega planeta znanstveno dejstvo, drugi pa problematiko še vedno ignorirajo. Pozornost vedno pogosteje vzbudijo naravne katastrofe kot na

Berite dalje »

Mobilnost po epidemiji: naj prevladujeta hoja in kolesarjenje

Pandemija COVID-19 je posegla v naša življenja na številnih področjih, med drugim so z njo povezani ukrepi spremenili tudi potovalne navade ljudi. Začasno je bil ukinjen ves javni promet, sistemi izposoje koles in plačljivo parkiranje v mestih. V začetnih tednih razglasitve epidemije je bil avtomobil najbolj logična izbira za premikanje.

Berite dalje »

Prva izbira je še vedno avtomobil

Promet je v Sloveniji še vedno en od glavnih virov izpustov toplogrednih plinov, in sicer zaradi naše tranzitne geografske lege in tudi zaradi neurejenosti javnega prevoza, ki spodbuja naraščanje cestnega prometa, ugotavljajo avtorji projekta Slovenija znižuje CO2.   Motoriziran promet, ki je skoraj povsem odvisen od fosilnih goriv, je pomemben

Berite dalje »

Kako kuriti, da so izpusti PM10 čim manjši

Pravilno kurjenje lesa se razlikuje od tistega, ki ga uporabljamo pri kurjenju drv v individualnih pečeh.   »Izpusti PM10 so pri kurjenju veliki, ker ljudje na znajo pravilno kuriti,« je prepričan dr. Peter Novak, energetski strokovnjak in direktor družbe Energotech. Zgorevanje trdih goriv je po njegovih besedah zelo zapleten kemični

Berite dalje »

Za zmanjšanje izpustov potrebujemo več znanja in boljši izkoristek naprav

Lastniki individualnih naprav bi potrebovali več znanja o uporabi primernih goriv ter optimalni izrabi kurilnih naprav; težave v zvezi z izpusti bi odpravilo predvsem odločnejše uvajanje sistemov za daljinsko ogrevanje.   Čeprav smo med epidemijo koronavirusa v Sloveniji dihali čistejši zrak, imamo še vedno veliko težav zaradi delcev PM10 v

Berite dalje »

Vse več novih tehnik čiščenja zraka

Znanstveniki vlagajo veliko raziskovalnih naporov v razvoj tehnologij za čiščenje zdravju škodljivih lahkohlapnih organskih spojin iz zraka ter za zmanjševanje količine ogljikovega dioksida (CO2), ki je pomemben povzročitelj podnebnih sprememb.   Glavna skupina strupenih in rakotvornih onesnažil v zraku so lahkohlapne organske spojine (VOC − Volatile Organic Compounds), ki se

Berite dalje »

Do boljšega zraka tudi ob pomoči energetike

Energetika kot panoga lahko s številnimi ukrepi za zmanjšanje izpustov in povečanje učinkovite rabe energije pomembno vpliva tudi na kakovost zraka, menijo v Energetski zbornici Slovenije.   Katera podjetja v naši državi najbolj onesnažujejo zrak, je praktično nemogoče navesti, saj imajo posamezne emisije različen vpliv, pravi dr. Peter Novak, profesor,

Berite dalje »

Prispevki iz ostalih revij

(Visited 1.154 times, 2 visits today)
Close