Beltinci vabijo

9 septembra, 2016

Zavod za turizem in kulturo Beltinci kot krovna občinska organizacija na področju turizma in kulture skrbi za načrtovanje in izvajanje promocije kulturne in turistične ponudbe občine Beltinci, za spodbujanje razvoja ter trženje obstoječih in novih produktov, kot pomembnega dela celovite turistične ponudbe pokrajine ob Muri.

Dejavnost zavoda izhaja iz njegovih temeljnih usmeritev, ki poudarjajo razvoj trajnostnega turizma, ohranjanja naravne in kulturne dediščine ter povezovanje, razvoj in promocijo dejavnosti, ki so posredno in neposredno povezane s turizmom.

Posebno pozornost namenja zavod spodbujanju društvene dejavnosti (kulturna, turistična idr. s turizmom povezana društva), ki s svojimi vsebinami soustvarjajo in sooblikujejo turistično in kulturno podobo občine Beltinci.

Poleg uspešnega izvajanja neprofitne oz. javne dejavnosti, se zavod aktivno udejstvuje tudi na trgu, na katerem mu uspeva pridobiti večinski delež svojega prihodka. Uspešno delovanje na trgu predstavlja velik izziv, saj so aktivnosti, ki jih zavod izvaja, usmerjene na področja javnega interesa in v zagotavljanje dostopnosti javnih kulturnih dobrin, njihovo nemoteno izvajanje pa je v današnji dobi izredno težavno.

EKOMUZEJ MURA

Turistična destinacija Ekomuzej Mura zavzema svet ob reki Muri na prekomejnem območju, ki vključuje v Sloveniji Občino Beltinci, Občino Lendava, Občino Razkrižje ter na Hrvaškem, Občino Sveti Martin na Muri, Mursko Središče in Občino Podturen. Značilnost območja predstavlja neprecenljivo bogastvo naravne in kulturne dediščine.

Ekomuzej Mura ponuja izjemen mozaik biotske, krajinske in kulturne raznolikosti, tradicionalnih znanj, ki jih ohranjajo gostoljubni domačini ter etnološko obarvanih tradicionalnih prireditev. Zanimivo ponudbo predstavljajo brodi, ki vozijo čez reko Muro, plavajoči mlini, tradicionalna arhitektura, urejeni zgodovinski pomniki in razstavne zbirke, ki prikazujejo življenje podeželskega prebivalstva.

Vabimo vas v čudoviti svet pokrajine ob reki Muri, da spoznate in doživite bogastvo narave, umetnost človekovega ustvarjanja, preteklost, ki živi in pripoveduje.

IZLET V PANONSKI SVET

Beltinci
Prihod v na grajsko dvorišce ob dogovorjeni uri, kjer vas bo pricakala turisticna vodnica. Najprej si boste v gradu ogledali stalno razstavo Zgodovina zdravstva v Pomurju s poudarkom na lekarništvu. Po prehodu skozi park bo sledil ogled cerkve sv.Ladislava in grobnice družine Zichy.

Otok ljubezni, Ižakovci
V idilicni obmurski vasici boste spoznali Otok ljubezni z zanimivo kulturno in naravno dedišcino, ki vsebuje:
-vožnjo z brodom,
-ogled plavajocega mlina na Muri,
-ogled razstave Büjraštvo na reki Muri,
-Büjraško ali Brodarsko malico.

Lipovci
Pletenje izdelkov iz slame spada med redke, še ohranjene domace obrti v Prekmurju. Mojstri vas bodo sprejeli v prijetni panonski hiši in vam predstavili pletenje slamnatih izdelkov kot so doužnjek, vazice, srcki ipd. Izdelke boste lahko tudi kupili.

Prekmurska domacija, Lipa
V vasici, ki je sicer poznana po pridelavi krompirja, boste spoznali nekdanje življenje Prekmurcev v ponudbi Ekomuzeja Mura.
Ogled vsebuje:
– film o prekmurskem stavbarstvu v prijetnem in toplem
ambientu prekmurske iže in dobrodošlica.
-kmecko dvorišce s panonsko hišo, pokrito s slamo,
-gümlo-škedenj z razstavo kmeckega orodja.

Kosilo
Izlet boste zakljucili s poznim kosilom v gostilni z dolgoletno tradicijo (juha, glavna jed, prekmurska gibanica).

ZTK Beltinci
Mladinska 2, 9231 Beltinci
Tel.: ++386 (0)2 541 35 80, ++386 (0)40 835 017
e-mail: beltinci.info@siol.net
www.beltinci.si

(Visited 49 times, 1 visits today)