Spoštujmo naravo

3 oktobra, 2013
galerija

Višja strokovna šola Postojna deluje že deseto leto. Je edina višja šola v Sloveniji, ki je akreditirana s strani Ministrstva za šolstvo in šport za izvedbo programa Gozdarstvo in lovstvo. Menimo, da je študijski program zanimiv in aktualen, saj je danes vedno več poudarka na gospodarjenju z naravo in trajnostnem razvoju. Mladi se iz družboslovnih smeri vedno bolj usmerjajo v naravoslovje in omenjeni program je eden izmed bolj perspektivnih za vse, ki si želijo več sodelovanja z naravo, terenskih vaj, spoznavanja gozdne ekologije … Želimo si, da bi mladim posredovali znanje in predvsem občutek za naravo in okolje, v katerem živimo.

Pri izvedbi programa sodelujemo z Zavodom za gozdove Slovenije in podjetji, zlasti na področju praktičnega izobraževanja. Povezali smo se tudi z Lovsko zvezo Slovenije.
Sodelujemo s sorodnimi institucijami v tujini, ki imajo podoben učni program. Tovrstno sodelovanje razvijamo z Veleučilištem v Karlovcu, ki izvaja visokošolski strokovni študij Lovstvo in zaščita narave. Z njimi smo sodelovali na Mednarodni fotografski razstavi na temo “Narava in živali” v Karlovcu, kjer sta naša predavatelja osvojila drugo in tretje mesto. Vključenih je bilo 38 avtorjev iz Hrvaške, Slovenije, Srbije ter Bosne in Hercegovine. Veliko imamo vabljenih predavateljev in strokovnjakov iz prakse.

Preko projekta Erasmus imajo študenti možnost opravljanja praktičnega izobraževanja v tujini. Do sedaj so odšli že na Malto, Hrvaško, v Italijo, Avstrijo in Veliko Britanijo, natančneje na Škotsko.

Preko evalvacijskih vprašalnikov študentov ugotavljamo visoko stopnjo zadovoljstva s šolo oz. študijem.

Svoje nadaljnje aktivnosti bomo usmerili predvsem v oblikovanje kariernega svetovanja za študente, diplomante ter delodajalce v okviru Kariernega centra, več pozornosti bomo namenili usposabljanju študentov v smeri podjetništva in podjetnosti. Želimo si namreč, da bi bili mladi uspešni in odgovorni – tako do narave kot tudi v delu, ki ga bodo opravljali.

 

Nada Vadnov, univ. dipl. psih.
ravnateljica

(Visited 50 times, 1 visits today)