Prihodnost je v naših rokah

september 25, 2013

Vse pogosteje v medijih zasledimo novice o okoljskih težavah, ki jih prinaša neosveščeno delovanje človeka. Žal pa so se slabe novice iz medijev preselile tudi v naše okolje, tako da tudi že sami občutimo negativne posledice, ki vodijo v uničenje naravnega okolja (uničevanje rodovitne zemlje, goloseki, onesnaževanje zraka zaradi prometa, zmanjšanje biotske pestrosti idr.).

Na Biotehniški šoli Maribor menimo, da lahko ta negativni trend ustavimo in začnemo sodelovati z naravo. Pri tem računamo na poklic naravovarstveni tehnik, ki je zagotovo poklic prihodnosti. Skozi šolanje se dijaki učijo opazovati naravo in predvsem prepoznavati vplive delovanja človeka na njo. Iščejo rešitve za ohranitev rastlinskih in živalskih vrst, saj je iz dneva v dan več ogroženih vrst. Mar si ne želimo, da bi Slovenija ostala biotsko pestra država?
Kaj pa ohranjanje naravnih virov, zmanjševanje količine odpadkov, varovanje naravne in kulturne dediščine in uporaba obnovljivih virov energije? Vse to in še več zahteva veliko znanja, modrosti in predvsem sodelovanja med ljudmi. Zato si želimo, da bi našo šolo zapustili odrasli ljudje, ki bodo znali sami dovolj kritično presojati, kaj je dobro za naravo in kaj ne.

Zato vas vprašam: »Ste za?« Če ste, potem je za vas zagotovo primeren poklic naravovarstvenega tehnika. Kajti naravovarstveniki smo za, za naravo!

In kar je najpomembneje, smo na pravi poti in prihodnost je v naših rokah.

Simon Gračner, univ. dipl. inž. kmet. (Biotehniška šola Maribor)

(Visited 24 times, 1 visits today)