Arpis – goriva prihodnosti

25 oktobra, 2017

Lesni peleti – energija iz biomase

Peleti so iz cilindrično stisnjene žagovine in lesnih oblancev. Uporablja se suh odpadni les brez dodanih kemičnih primesi, ki se ga stisne pod močnim pritiskom.

So standardizirana oblika biomase. S procesom peletiranja se zgolj s komprimiranjem pretvori suho žagovino v valjčke premera 6 do 8 mm in dolžine 10 do 30 mm. Peleti so zelo gosti in imajo zelo nizko vsebnost vlage (pod 10 %). To omogoča zelo visoke izkoristke pri izgorevanju. Lesne pelete se večinoma uporablja v sodobnih pečeh na biomaso za ogrevanje stanovanjskih objektov in v elektrarnah za proizvodnjo električne energije, kot nadomestek premoga.
Cilj peletiranja je standardizacija lesne biomase. Izvorna oblika lesa (polen ipd.) je zelo variabilna tako po obliki kot po fizikalnih lastnostih (vlažnost, gostota, kurilnost izražena na volumen). Takšna variabilnost ne omogoča avtomatizacije in visokih izkoristkov. Peleti pa so standardizirani in omogočajo stopnjo avtomatizacije, ki je posvem primerljiva s stopnjo avtomatizacije pri ekstra lahkem kurilnem olju ali pri UNP.

top_holzpellets

IZDELAVA PELETOV

prerada-peletaPeleti so v večini primerov stranski produkti žagarske in lesne industrije. Najbolj pogost material za izdelavo peletov so žagovina in različni lesni odpadki, ki nastanejo pri samem razrezu lesa v lesnopredelovalnih podjetjih. Peleti imajo zelo majhno vsebnost vlage 6 -10 % in majhno prostorninsko količino pepela. Zaradi teh značilnosti in visoke vsebnosti energije so peleti odlično gorivo, primerno tudi za ogrevanje urbaniziranih naselij.
Peleti, ki jih uporabljamo v Evropi morajo biti skladni s standardi (DIN 5173, Ö-Norm M-7135, ali EN plus), imajo manj kot 10 % vsebnosti vode in so standardne gostote. Gostota presega 1 tono / kubični meter, zato peleti ne plavajo na vodi. Imajo dobro strukturno trdnost in majhno vsebnost prahu in pepela. Ker pri procesu mletja uničimo strukturo lesa, pri končnem izdelku praktično ni razlik med peleti iz različnih vrst lesa. Pelete lahko izdelujemo skoraj iz vseh vrst lesa, pri čemer mora peletni stroj zaznati spremembe v lesni biomasi in ustrezno spremeniti pritisk pri procesu stiskanja.
Standardizirani peleti v Evropi ne smejo vsebovati recikliranega lesa ali zunanjih primesi. Reciklirani materiali, kot so obdelan ali barvan les, panelne plošče in podobno so neuporabne za proizvodnjo peletov. Pri izgorevanju bi namreč lahko prišlo do izpusta škodljivih emisij in / ali do nekontroliranih sprememb v kurilnih lastnostih peletov.

Arpis vam nudi prodajo in razvoz:

  • vrhunskih lesnih peletov,
  • visokokaloričnih briketov,
  • visokokakovostnega dizelskega goriva,
  • ekstra lahkega kurilnega olja,
  • suhih drv

arpis_logo_500x1581

ARPIS d.o.o.

Dolnji Lakoš, Glavna ulica 93 9220 Lendava, Slovenija

Tel: 02/578 14 16

E-Mail: trans@arpis.si

www.arpis.si

(Visited 114 times, 1 visits today)