Sledljivost slovenskega ekoloskega mesa

10 septembra, 2016
promo

Inšpektorji so pri preverjanju označb porekla svežega mesa ugotovili nepravilnosti v več kot polovici primerov. Skupina slovenskih proizvajalcev govedine iz sheme kakovosti ekoloških proizvodov je naredila odločen korak dlje pri zagotavljanju sledljivosti svojih proizvodov z uvedbo sistema preverjanja izvora s pomočjo QR kode

Ko so inšpektorji inšpektorata za kmetijstvo, gozdarstvo, hrano in okolje (po novem Inšpektorat RS za kmetijstvo in okolje) septembra lani izvedli poostren nadzor pravilnega označevanja svežega mesa v trgovskih centrih, mesnicah in drugih prodajnih mestih s svežim mesom, so v 52 inšpekcijskih pregledih neskladja ugotovili v več kot polovici primerov. V 20 primerih so ugotovili lažje kršitve, v 10 pa težje, kamor spada tudi prodaja mesa tujega porekla pod slovenskim poreklom. Inšpektorji so izdali 20 opozoril, eno odločbo po zakonu o kmetijstvu, eno odločbo z izrekom globe po zakonu o prekrških in osem plačilnih nalogov z izrekom globe na kraju samem po zakonu o prekrških pri težjih kršitvah. Ob številnih inšpekcijskih nadzorih so inšpektorji pričakovali izboljšanje stanja, a so ugotovili, da se stanje ni izboljšalo. Potrošnike zato opozarjajo, naj bodo sami pozorni na označbe porekla in kakovosti.

Ravno zaradi nepravilnosti pri označbah mesa v maloprodaji se je skupina slovenskih proizvajalcev ekološkega govejega mesa, v katero je trenutno vključenih že preko 70 slovenskih rejcev ekološke govedi, odločila narediti korak dlje. Odločili so se, da vsak paket ekološkega govedine, ki je vključena v shemo kakovosti ekoloških proizvodov, opremijo s QR kodo, ki kupcem omogoča, da še pred nakupom s pomočjo mobilnega telefona preverijo s katere kmetije točno izvira posamezen kos pakiranega mesa. Poleg lokacije prireje ekološkega mesa (kupcu je navoljo zemljevid z lokacijo kmetije) lahko kupec preveri tudi certifikate kakovosti vsake posamezne kmetije ter si ogleda nekaj fotografij kmetije proizvajalke. Inovativni sistem preverjanja izvora povečuje zaupanje kupcev v kvaliteto lokalno prirejenega mesa in hkrati zmanjšuje tveganje zlorab pri označevanju izvora in kvalitete svežega mesa.

»Prireja ekološkega mesa stane rejce znatno več, saj je zaradi ekstenzivnega načina reje prirast bistveno manjši. Tovrsten način reje pomeni, da se živina pase na hribovitih območjih vsaj 180 dni na leto, preostanek pa preživi v hlevih z zagotoljenim izhodom. Pri prehranjevanju živine je prepovedana uporaba gensko spremenjenih organizmov, zdravljenje antibiotikov pa je strogo omejeno. V kolikor naravna zdravila ne učinkujejo, lahko govedo zdravimo z antibiotiki, vendar pa v tem primeru izgubi ekološki status. Kmetje krmo pridobivajo brez uporabe pesticidov, s čimer ščitimo naravne vire – zemljo in vodo,« pravi Ivan Drev, direktor Kmetijske zadruge Šaleška dolina, katera organizira odkup ekološkega goveda po celi Sloveniji.

Drev dodaja, da »so največje žrtve goljufij pri označevanju mesa ravno kmetje, katerih proizvodi in napor se na trgu popolnoma razvrednoti, ko se pod označbami »prirejeno v Sloveniji« ali »proizvedeno na ekološki način« znajde popolnoma konvencionalno meso, ki nemara niti ni bilo prirejeno v Sloveniji. Vse to nas je naredilo še bolj odločne, da za popolno transparentnost v maloprodaji poskrbimo sami in s pomočjo inovativnega sistema sledljivosti, kupcem omogočimo, da ločijo zrno od plev. Verjamemo, da bomo nazadnje uspeli opraviti z goljufijami na tem področju.«

Ekološko govedino iz sheme kakovosti ekoloških proizvodov je mogoče najti v izbranih trgovinah po Sloveniji in preko spletne prodaje na www.ekodar.si.

(Visited 114 times, 3 visits today)