Inovativna trajnostna gradnja iz lesenih masivnih križno lepljenih CLT elementov

21 aprila, 2021

Nove tehnologije v leseni masivni gradnji vse bolj izpodrivajo klasično gradnjo iz opeke in betona na področju stanovanjskih in poslovnih objektov in nudijo povsem nove dimenzije arhitekturnega ustvarjanja, konstruiranja, izvedbe in ne nazadnje tudi prestižnega bivanjskega ugodja.

Pred dobrim desetletjem se je razvila in je po vsem svetu vedno bolj v porastu lesena masivna gradnja iz lesenih križno lepljenih panelov (angl. Cross Laminated Timber = CLT ali tako imenovan križno lepljen = X-Lam sistem). Osnovna elementa sta večslojna lesena masivna križno lepljena stena in plošča.

 

Prednosti tako pri bivanju kot pri gradbenih lastnostih Tovrstne konstrukcije zaradi enovitega lesenega masivnega ovoja nudijo izjemno bivalno ugodje.

So najbližja alternativa klasični gradnji, saj s polnim masivnim elementom popolnoma nadomestijo zid v klasični gradnji, vsi drugi sloji izolacije in finalizacije objekta pa se izvedejo na leseno masivno konstrukcijo z zelo enostavnimi in hitrimi postopki pritrjevanja, kar nudi lesena masivna konstrukcija kot osnova.

Prednost objektov, sestavljenih iz lesenih masivnih križno lepljenih sten in plošč, se predvsem odraža v veliki potresni in požarni odpornosti, v veliki svobodi arhitekturnega izražanja in s tem v možnostih izvedbe drznejših in zahtevnejših objektov. V stanovanjski in poslovni gradnji ima lesen masiven konstrukcijski sistem prednost pri izvedbi učinkovitega izolacijskega toplotnega ovoja stavbe, ki ima tudi velik fazni zamik pri prehodu toplote. Hkrati ima lesena masivna konstrukcija sposobnost uravnavanja zračne vlage, daje prijeten občutek za bivanje, četudi ni direktno izpostavljena. Sodoben dizajn omogoča ob prestižnem bivalnem ugodju tudi številne možnosti končne obdelave, kjer je lahko lesena konstrukcija deloma ali v celoti vidna, in tako ustvari raznolik in zanimiv notranji interier.

(Visited 97 times, 2 visits today)