10:29 dop REVIJA OKOLJE

Do višje ravni e-mobilnosti s sistemom LMS

V razmerah, ko je na polnilna mesta priključenih vedno več e-vozil, sistem delitve razpoložljive priključne moči (LMS) zagotavlja učinkovito polnjenje in tudi optimizacijo stroškov.

Da doživljamo podnebne spremembe, je pri nekaterih prebivalcih tega planeta znanstveno dejstvo, drugi pa problematiko še vedno ignorirajo. Pozornost vedno pogosteje vzbudijo naravne katastrofe kot na primer povečana orkanska aktivnost, vsakoletni obsežni požari v Avstraliji, nagrmadena plastika v oceanih, odmiranje koralnih grebenov. Vedno več ljudi pa se zaveda, da človek s svojim delovanjem vpliva in spreminja svoje okolje.

 

NEPN daje transportu večji pomen

V Sloveniji se v teh časih ukvarjamo z Nacionalnim energetskim podnebnim načrtom (NEPN), s katerim želimo proaktivno delovati na lokalno okoljsko in energetsko problematiko.

NEPN obravnava med ostalim v preteklosti zapostavljeno področje transporta, ki močno obremenjuje okolje in vpliva na kakovost življenja. K okoljevarstvenemu vidiku je vsekakor potrebno dodati še ekonomski faktor. Med slednjim lahko v Sloveniji štejemo subvencije Eko sklada za fizične in pravne osebe, znižanje cen e-vozil, povečanje ponudbe s pozitivnim vplivom ekonomije obsega, znižanjem bonitete za uporabo službenih e-vozil v zasebne namene in še bi lahko naštevali.

 

Koncentracija e-vozil na polnilnih točkah se povečuje

Trend, ki se iz opisanega nakazuje, kaže, da smo ob vznožju rasti števila e-vozil v Sloveniji. Izkušnje razvitejših trgov prikazujejo S krivuljo rasti pri čemer prednjači Norveška z do 70% deležem prodaje  e-vozil na celotnem avtomobilskem trgu. Ostale države temu sledijo.

»Koncentracije e-vozil na polnilnih točkah se torej povečujejo, kar lahko povzroča težave in prekinitve v nemoteni oskrbi polnilih točk oz. objektov, kjer se polnilnice nahajajo. Iz tega zornega kota lahko direktno na omrežje brez omejitev priklopimo takšno število polnilnic, kolikor nam omogoča priključna moč omrežja. Takšna rešitev pa je stroškovno dražja,« razlagajo v družbi Telem.

 

LMS prinaša optimizacijo stroškov

Možnost priklopa e-polnilnic z delitvijo razpoložljive priključne moči – LMS (Load Management System), ki jo omogoča podjetje Telem, omogoča optimizacijo stroškov. Njegova ponudba vključuje opremo proizvajalca e-polnilnic Schneider Electric in v tem segmentu optimizacije polnjenja e-vozil zajema tako imenovani statični ali dinamični LMS. Prav tako integriramo e-polnilnice drugih proizvajalcev. »V praksi uporabljamo različne arhitekture polnilnih postaj, kjer lahko grupiramo uporabnike glede na lokacijo, prioriteto polnjenja ali po kakšnih drugih kriterijih,« poudarjajo v Telemu.

LMS deluje v kombinaciji s Schneiderjevimi Smart e-polnilnicami, kjer je možno priklopiti več kot 1.000 polnilnih postaj. V Sloveniji se danes dejansko pri novogradnjah že srečujemo z večjim številom polnilnic na enem mestu (100+) in jih je praktično nemogoče priklopiti direktno brez pametnih omejevalnih sistemov, ki zagotavljajo nemoteno oskrbo po optimalnih stroških. Gre za priklop večjega števila polnilnic, kjer čim krajši čas polnjenja ni na prvem mestu (primerno za podjetja, trgovinske centre, javna parkirišča, garažne hiše, hotele).

Podjetje Telem nastopa v Sloveniji kot ponudnik rešitev na področju e-polnilnic, kot specialist za integracijo celotnih sistemov na področju e-mobilnosti, samostojno ali kot del pametnih zgradb.

(Visited 128 times, 1 visits today)
Close