2:42 pop REVIJA GRADIMO

Varčevanje pri gradbenih zavarovanjih nas lahko drago stane

Gradbeni projekti prinašajo znatna tveganja vsem, ki so v njih udeleženi, tako podjetjem kot ključnim strokovnjakom. Zato morajo poskrbeti za ustrezna zavarovanja. Pri tem so jim lahko v veliko v pomoč družbe, ki so za to specializirane. Damir Pelak, generalni direktor družbe GrECo International, d. o. o., nam je osvetlil tveganja, pred katerimi se je pri gradbenih projektih potrebno zavarovati.

 

Kaj zajema paleta vaših storitev na področju gradbenih zavarovanj?

Praktično vse. Prisotni smo že pri pripravi projektnih stroškov pa vse do konca izvedbe projekta oziroma do zaključka podaljšane garancije na izvedbo del.

 

Na kaj morajo podjetja in njihovi zaposleni pri sklepanju zavarovanj za gradbene projekte in tudi odgovornost paziti, da optimalno pokrijejo tveganja, ki so jim pri tem izpostavljeni?

Zlasti na dva parametra. Prvi je premoženje, kjer so ključni dejavniki lokacija, poškodovanje obstoječih objektov, poškodovanje opreme na delovišču ter izpostavljenost potencialnim naravnim in drugim nesrečam. Drugi pa je odgovornost, in sicer do tretjih oseb, do svojih zaposlenih ter do partnerjev, ki sodelujejo na projektu, kjer gre za tako imenovano navzkrižno odgovornost.

 

So tveganja in izzivi pri gradbenih projektih v tujini drugačni kot pri projektih v Sloveniji?

Pri zavarovanju premoženja so res manjša odstopanja. Večjo pozornost je potrebno nameniti odgovornosti in izpolnjevanju zakonskih obveznostih. Te se lahko precej razlikujejo v primerjavi s slovensko zakonodajo na področju gradbeništva. Denimo: slovenska zakonodaja predpisuje zavarovanje odgovornosti gradbincev v višini 50.000 evrov, kar je, pri sklenjeni polici za gradbeni projekt v tujini, v primerjavi z drugimi državami, dostikrat nižje od odbitne franšize oziroma soudeležbe pri škodi.

 

Zakaj naj se gradbena podjetja pri obvladovanju tveganj obrnejo na vas?

Ker smo strokovnjaki oziroma specialisti na področju gradbeno montažnih zavarovanj. Prav zaradi naše strokovnosti nas je največja mednarodna zavarovalna hiša Lloyd´s prepoznala kot visoko usposobljene in nas pooblastila, da lahko samostojno v njihovem imenu sklepamo gradbeno-montažna zavarovanja do višine 150 milijonov evrov v naši regiji.

 

V čem je dodana vrednost, ki jo ponujate svojim strankam?

Predvsem v naših ljudeh, večina jih ima več desetletne izkušnje na tem področju, delali so za velike slovenske in tuje gradbene velikane. Izkušnje imamo z različnimi projekti, kot so izgradnja avtocest, tunelov, železniške infrastrukture, izgradnja poslovnih con in prostorov itn. Nekateri projekti cenovno presegajo celo vrednost našega trenutno najdražjega slovenskega projekta 2TDK.

 

Ali epidemija Covid-19 kakorkoli vpliva na tveganja, ki jih je treba upoštevati pri sklepanju zavarovanj na področju gradbeništva?

Prav situacija s Covid-19 je pokazala, kako nepredvidljiva je lahko prihodnost in podobni dogodki lahko delno ali dokončno zaustavijo projekte. Ker je začelo prihajati do velikanskih zastojev, je posledično prišlo tudi do finančnih izgub. Zavarovalnice so povsod takoj začele uveljavljati generalno izključitev zahtevkov zaradi Covid-19 in ostalih potencialnih pandemij. Trenutno nas vse čaka veliko dela na tem področju, da bomo lahko ustrezno zaščitili interese naših gradbincev.

(Visited 96 times, 2 visits today)
Close