4:30 pop REVIJA GRADIMO

Petrol nudi in ustvarja sodobne trajnostne energetske rešitve za podjetja

V Petrolu na izzive, ki nas čakajo v prihodnosti in s katerimi se soočamo danes, odgovarjajo s strokovnimi znanji in inovativnimi poslovnimi pristopi. Poslovnim uporabnikom nudijo učinkovite trajnostne energetske rešitve, povsem po meri posamezne stranke. Tako niso le ponudnik, temveč tudi ustvarjalci sodobnih konceptov energetske učinkovitosti.

V skoraj 20 letih so v Petrolu energetsko prenovili več kot milijon kvadratnih metrov površin v več kot 550 objektih. Med njimi je več kot 330 javnih in več kot 220 poslovnih objektov – od pisarniških, proizvodnih in skladiščnih do turističnih, trgovskih in športnih objektov, pa tudi kmetije, cerkve in večstanovanjske stavbe. »Pri naložbah v novogradnje in v energetske prenove je naš cilj trajnostna energetska oskrba s poudarkom na obnovljivih virih energije, ki jo uresničimo z individualnim pristopom,« poudarja Dejan Cepič, vodja energetskih rešitev za poslovne uporabnike. Nudijo namreč rešitve, ki so popolnoma prilagojene posameznemu naročniku oz. projektu, sestavljene pa so iz različnih ukrepov, ki jih povežejo v celovito projektno rešitev. To so npr. namestitve plinskih kotlovnic, toplotnih črpalk, SPTE sistemov, osvetlitev zunanjih parkirišč in garažnih hiš, dizajnerske osvetlitve poslovnih prostorov, prenove ovojev stavb, postavitve in upravljanje sončnih elektrarn, e-polnilnic za električna vozila in še več. Ob tem izpostavljajo, da sodelujejo le z uveljavljenimi in priznanimi proizvajalci opreme: »Partnerska mreža izvajalcev je preverjena in zanesljiva ter skrbno izbrana za visoko kakovost posameznih produktov in trajnostno poslovno politiko.«

 

Celovita energetska rešitev samooskrbe v podjetju Mega M

Za Velenjski objekt Mega M so v Petrolu osnovali energetsko rešitev, ki zajema tako hlajenje in ogrevanje prostorov kot samooskrbo z električno energijo in še korak dlje – električno mobilnost. Na objektu so namestili HVAC sistem s 5 × 23 kW toplotnimi črpalkami, vezanimi v kaskado in 65 konvektorjev, preko katerih se ogrevajo in hladijo poslovni prostori. V kletnih prostorih so namestili 6 × 22 kW električne polnilnice, na celotno streho objekta pa sončno elektrarno z nazivno močjo 72,3 kW. Ta proizvaja del električne energije, ki se porabi za ogrevanje in hlajenje ter za polnjenje električnih avtomobilov.

 

Trajnostna naravnanost ima vse bolj pomembno vlogo

Načrti EU in Slovenije so usmerjeni v spodbujanje trajnostnih rešitev v stavbni energetiki in večje implementacije obnovljivih virov energije kot nadomestilo fosilnih goriv. »Zavezujoči cilji za države članice EU, ki jih določajo nove direktive EU, so le postopni mejniki, ki nas vodijo do končnega ultimativnega cilja – do leta 2050 postati brezogljična Evropa. Pri sodobno, napredno ozaveščenih kupcih in investitorjih imajo trajnost, trajnostna naravnanost, okoljska odgovornost in zmanjševanje ogljičnega odtisa že zdaj vse bolj pomembno vlogo,« razloži Dejan Cepič iz Petrola, kjer opažajo porast trenda trajnostnih prenov, v zadnjem času tudi zaradi možnosti pridobitve namenskih nepovratnih sredstev.

A, kot dodajo, zavedanje investitorjev o pomenu kakovostnega strateškega načrta, ki vključuje celostni trajnostni energetski koncept, še ni na ravni širše komercializacije. Zato lastnikom in investitorjem lahko trenutno zgolj svetujejo na način, da je delo zaupano visoko usposobljenim strokovnjakom in kompetentnim strokovnim podjetjem.

(Visited 154 times, 1 visits today)
Close