2:34 pop REVIJA GRADIMO

Drugi tir: Dela potekajo v skladu z načrti, odlašati pa ne smemo

Gradnja drugega tira železniške proge Divača–Koper predstavlja veliko razvojno priložnost za Slovenijo – omogočila bo hitrejšo rast pretovora v koprskem pristanišču in širitev logističnih dejavnosti v celotni Sloveniji. A, kot opozarjajo v družbi 2TDK, d. o. o., mora biti izgradnja pravočasna.

 

Le tako bomo namreč povečali konkurenčno prednost Luke Koper in izkoristili geostrateško lego Slovenije, hkrati pa preprečili, da bi nas evropski logistični tokovi obšli po konkurenčnih koridorjih mimo Slovenije.

»Drugi tir Divača–Koper je v strateškem interesu Slovenije in zalednih držav, saj kar 70 % pretovorjenega blaga v Luki Koper potuje v srednjo in vzhodno Evropo. Logistični tokovi prek Slovenije se nenehno in stabilno povečujejo. Drugi tir Divača–Koper je zato ključen, da Slovenija ohrani prednosti svoje geostrateške lege. Dejstvo je, da so železniške kapacitete na obstoječem tiru, ki že danes pomeni ozko grlo na dveh EU jedrnih koridorjih, presežene. Italija in Avstrija pospešeno razvijata logistične povezave pristanišč Trst in Benetke. Vsakršno odlašanje pri projektu Drugi železniški tir Divača–Koper je zato nesprejemljivo, saj nas bodo v nasprotnem primeru logistične poti obšle,« pojasnujejo.

 

Kaj vse so doslej že naredili?

Vlada RS je predlagano traso drugega tira potrdila že leta 2005, izbrana je bila po najvišjih merilih glede vplivov na okolje, varnosti, maksimalne pretočnosti in hitrostih na progi. Na 27,1 km dolgi progi bo 8 predorov in 3 viadukti, v dolini Glinščice bo viadukt zaradi varovanja narave zgrajen kot zaprta škatlasta konstrukcija.

V 2018 je v veljavo stopil Zakon o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača–Koper. Marca 2019 se je začela gradnja dostopnih cest do trase drugega tira železniške proge Divača–Koper.

Danes se zadnja dela pri gradnji dostopnih cest do prihodnjih gradbišč železnice med Divačo in Koprom že zaključujejo. Kot povedo v družbi, se dela v teh dneh zaključujejo na zadnji nedokončani cesti pri Črnem Kalu. »Izvajalca del na dostopnih cestah sta družbi Kolektor CGP in Euro – Asfalt. V manj kot dveh letih bo zgrajenih dobrih 20 kilometrov dostopnih cest,« dodajo.

 

Zahtevna dela prek doline Glinščice

Marca lani je družba 2TDK s konzorcijem družb Markomark Nival, Nival Invest in Ekorel podpisala pogodbo o izvedbi objektov za prečkanje doline Glinščice. Po načrtovani časovnici bi se gradnja dveh mostov in galerije čez dolino Glinščice končala konec letošnjega novembra. »Dela so zelo zahtevna, ker se gradi v strmem pobočju kanjona reke Glinščice in njenih pritokov, ob tem pa je treba upoštevati tako stroge okoljevarstvene zahteve, ker ima dolina Glinščice status naravnega rezervata, kot tudi spremenljive vremenske pogoje,« povedo v 2TDK.

Nedavno so naleteli na oviro: na območju enega od opornikov premostitvenega objekta so ugotovili slabšo nosilnost temeljnih tal, zaradi česar bo potrebna sprememba temeljenja. A to na zaključek rokov in ceno ne bo imelo bistvenega vpliva.

 

Glavna gradbena dela

Že spomladi se bodo začela glavna gradbena dela, ocenjena na 700 milijonov evrov. Gradnja predorov, viaduktov in trase bo trajala do leta 2024, do konca leta 2025 bo zgrajen zgornji ustroj proge, to so tiri in tirne naprave, signalno-varnostna in telekomunikacijska oprema.

(Visited 164 times, 1 visits today)
Close