4:18 pop REVIJA GRADIMO

Digitalizacija v gradbeništvu in uporaba tehnologije BIM pri projektiranju in gradnji

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, deluje na področju BIM tehnologije kot promotor razvoja na segmentu implementacije BIM standarda za področje stanovanjske gradnje, predvsem s ciljem povečanja učinkovitosti in preglednosti vodenja investicije gradnje. O BIM-u so začeli razmišljati že leta 2016, danes imajo na vseh lastnih naložbah uporabo BIM tehnologije predpisano.

 

BIM orodja uporabljajo v fazi načrtovanja, izvedbe in same uporabe objektov. »BIM tehnologijo v fazi načrtovanja uporabljamo na začetku zaradi možnosti hitrejšega odločanja o posameznih variantnih rešitvah, ki na koncu vplivajo na funkcionalnost in ekonomiko projekta. V nadaljnjih fazah načrtovanja je možno izvajanje raznih analiz glede osvetlitve, gradbene fizike ipd. Ne nazadnje je uporaba BIM tehnologije izredno pomembna tudi zaradi zmanjšanja tveganj zaradi kolizij med posameznimi BIM modeli, ki jih pripravljajo projektanti različnih disciplin (arhitekturni model, elektroinštalacijski model, strojnoinštalacijski model, statični model …),« pojasnjuje Stanovanjski sklad RS.

Prednost BIM tehnologije je, kot poudarjajo, integralno načrtovanje s kontrolo kakovosti in zagotavljanje kakovostne projektne dokumentacije in procesa pred začetkom gradnje, med gradnjo in v obdobju prevzema oziroma predaje objekta. »Dodana vrednost BIM-a deluje kot orodje za preveritev natančnosti, skladnosti in konsistence projektne dokumentacije, preverjanje ter točnost izdelanih predizmer. BIM metodologija je primerna tudi za kontrolo načrtovanja gradnje skozi 4D- in 5D-simulacije ter za zagotavljanje natančnega in podrobnega BIM modela zgrajenega objekta PID BIin« dodajo.

4D in 5D spremljava poteka gradnje stanovanjske soseske Novo Brdo, Ljubljana

 

Spodbujajo uporabo BIM-a

Na projektih lastnih naložb uporabljajo BIM tehnologijo v vseh fazah projektov od načrtovanja, izvedbe do uporabe in obratovanja objektov, s čimer spodbujajo uporabo. V posameznih fazah vključujejo strokovnjake s področja BIM tehnologije. V fazi gradnje, kjer s pomočjo BIM tehnologije spremljajo gradnjo terminsko in finančno (4D in 5D), jim je uspelo pritegniti posamezne izvajalce, ki so prepoznali prednosti BIM tehnologije pri svojem poteku dela, in so jih v ta namen tudi izobraževali.

Slika: Terminska in finančna spremljava poteka gradnje stanovanjske soseske Novo Brdo, Ljubljana

 

Nenehno izobražujejo tudi zaposlene

Stanovanjski sklad RS se zaveda, da bo prihodnost gradbeništva še naprej močno zaznamovana z idejo in razvojem BIM procesov ter napredkom na tem področju. Vsled tega stremijo k stalnemu izobraževanju zaposlenih, vključevanju na konferencah, predvsem pa interni izmenjavi informacij in izkušenj.

Prihodnost uporabe BIM tehnologije si predstavljajo predvsem v digitalizaciji projektne dokumentacije, povezovanju vseh deležnikov v procesu graditve in digitalizaciji stavb za širšo uporabo v smislu pametnih sosesk in pametnih mest. »Ne smemo pozabiti tudi na razvoj VR tehnologije, s katero bomo verjetno lahko v prihodnosti v realni dimenziji preverjali posamezne rešitve v digitalnem dvojčku prihodnjega objekta,« zaključijo.

(Visited 204 times, 1 visits today)
Close