Avtor rb; foto: adobestock 7:55 dop OKOLJE

Varstvo ptic: V okviru projekta opazili več hribskih škrjancev, a niso gnezdili

Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije je med marcem in majem na površinah šestih kmetijskih gospodarstev na območjih Ljubljanskega barja, Dravsko-Ptujsko-Središkega polja in Goričkega,

Vv okviru projekta EIP VIVEK preizkušalo ukrepe za varstvo treh izbranih vrst ptic kmetijske krajine: poljskega škrjanca, pribe in hribskega škrjanca.

Na Goričkem so z namenom potrditve gnezdenja hribskih škrjancev redno spremljali površine treh kmetijskih gospodarstev. Površine so pregledovali s primerne razdalje, tako da hribskih škrjancev ob tem niso motili.

Štirje pojoči samci in dva para hribskih škrjancev so se občasno zadrževali na projektnih površinah in v njihovi bližini, a njihove gnezditve tam niso potrdili. V času spremljanja namreč niti enkrat niso opazili osebkov z gnezditvenim materialom ali hrano v kljunu.

Pomembna spoznanja za nadaljnje varstvo kmetijskih vrst

Kljub temu da letos na projektnih površinah ciljne vrste ptic niso gnezdile, je nova terenska sezona zopet prinesla nova spoznanja, ki bodo pomembno krojila proces varstva njivskih gnezdilk v prihodnje.

Vir: DOPPS

(Visited 47 times, 4 visits today)
Close