Populacije ptic v Evropi se zmanjšujejo

11 junija, 2020
Samo Kranjec
Populacije ptic v Evropi se zmanjšujejo

Populacije ptic po Evropi se zmanjšujejo. Najbolj so prizadete ptice kmetijske krajine, povečuje se le populacija gozdnih ptic.

Evropski statistični urad Eurostat je ob svetovnem dnevu okolja objavil, da se v Evropski uniji populacije ptic večinoma zmanjšujejo. »V zadnjih nekaj letih sicer počasneje, a vseeno se je v letih 2000–2018 populacija razširjenih ptičjih vrst zmanjšala za več kot 4 odstotke, ptic kmetijske krajine pa za skoraj 17 odstotkov. Se je pa za več kot 7 odstotkov povečala populacija gozdnih ptic,« poročajo s Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji.

Največji krivec poljedelstvo

Znanstvena skupnost meni, da je največji krivec za upad populacije ptic kmetijske krajine širjenje poljedelstva, ki krči nižje rastje, kot so grmovja, in okrepljeno uporablja pesticide. Te učinke lahko obrneta nedavno sprejeta strategija od vil do vilic, katere namen je razpoloviti uporabo kemičnih pesticidov do leta 2030, ter strategija EU za biotsko raznovrstnost do leta 2030, ki skuša vsaj 10 odstotkov kmetijskih površin ponovno vključiti med visoko raznovrstne značilnosti pokrajine ter povečati obseg ekološko obdelanih površin v Uniji vsaj na 25 odstotkov.

Ptice so dober pokazatelj stanja okolja

»Ptice so dober pokazatelj raznovrstnosti in stanja ekosistemov, saj se hitro odzivajo na spremembe v populacijah vrst, s katerimi se hranijo, zlasti žuželk. Ptice se lahko zelo hitro preselijo, če jim okolje več ne ustreza, zato velikost in raznovrstnost ptičjih vrst pove veliko o stanju okolja in njegovem razvoju,« razlagajo na Predstavništvu.

57 primerov nezakonitega ubijanja in lova na ptice v letu 2018

Kaj nam o grožnji podnebnih sprememb pripovedujejo ptice?

2.500 znanstvenikov: Intenzivno kmetijstvo uničuje naravo!

https://www.ekodezela.si/eko-okolje/poznamo-ptice-okoli-nas-vrabci-sinice-kosi-tascice/

Nazaj na kategorijo okolje.
(Visited 71 times, 2 visits today)