2.500 znanstvenikov: Intenzivno kmetijstvo uničuje naravo!

18 novembra, 2019

Organizacije celotne Evrope, ki jih zastopa 2.500 znanstvenikov, so v začetku meseca Evropskemu parlamentu poslale odprto pismo, v katerem izpostavljajo, da je vedno večja izguba biodiverzitete močno povezana z intenziviranjem kmetijstva. V pismu apelirajo na Evropsko unijo, naj kmetijsko politiko, “trenutno ključno gonilno silo uničevanja narave”, prilagodi podnebnim spremembam in biotski raznovrstnosti.

Državljani Evropske unije trenutno, kot navajajo, plačujemo skoraj 60 milijard evrov davkov za potrebe subvencij v okviru skupne kmetijske politike, ta denar gre večinoma za intenzivno in industrijsko kmetijstvo, ki pa neposredno vodi do izgube biotske raznovrstnosti, onesnaženja vode in zraka, prekomerne rabe vodnih virov, drastičnega povečanja uporabe pesticidov …

“Znanstveni dokazi govorijo sami po sebi – intenzivno kmetijstvo ubija naravo.”

“V pismu znanstveniki soglašajo, da je tak način kmetovanja privedel do strmega upada evropskih populacij ptic kmetijske kulturne krajine. Slednji je bil med letoma 1980 in 2015 namreč več kot 55 %. Podobni trendi so bili zaznani tudi pri drugih živalskih in rastlinskih vrstah, ki so vezane na kmetijsko krajino. V naravnih rezervatih Nemčije je bil v 27 letih zabeležen 76 % upad populacij žuželk. Omenjeni trendi so skrb vzbujajoči, saj so manj številčne obstoječe populacije bolj ranljive za izumrtje. Kot ključne vzroke za upad biotske pestrosti v kmetijski krajini, znanstveniki izpostavljajo odstranjevanje nekaterih krajinskih elementov (npr. mejic in dreves), uporabo pesticidov, širjenje namakalnih sistemov in izgubo pašnikov,” navaja Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije.

V podporo pismu Harriet Bradley, sodelavka za področje kmetijske politike, BirdLife Europe, pravi: »Znanstveni dokazi govorijo sami po sebi – intenzivno kmetijstvo ubija naravo. Če skupna kmetijska politika ne bo celostno spremenjena – če ne bomo naredili prostora za naravo – potem bodo obljube Zelenega sporazuma za Evropo v povezavi z biodiverziteto in podnebjem samo prazne besede na še enem dodatnem papirju.«

 

Vir: ptice.si

Nazaj na kategorijo okolje.
(Visited 78 times, 5 visits today)