1:00 pop OKOLJE

Podnebne spremembe: pitna voda bo čedalje večji globalni problem

Podnebne spremembe vplivajo tudi na dostopnost do pitne vode. Posledice poplav in suš po svetu so grozljive, opozarja Svetovna meteorološka organizacija (WMO).

“Svet ni na pravi poti, da doseže cilj trajnostnega razvoja glede vode do leta 2030,” je opozoril Gilbert F. Houngbo, predsednik Sveta za vodo Združenih narodov in Mednarodne fundacije za agrokulturni razvoj.  Pandemija Covid-19 je razkrila, koliko milijonov ljudi po svetu nima dostopa do vode – celo za umivanje rok, kaj šele za pitje.

“Vpliv podnebnih sprememb je čutiti skozi vodo: poplave, suše, izginjanje obal, taljenje ledenikov, gozdni požari,” navaja WMO in poudarja, da je nujno več investirati v zmanjšanje tveganja naravnih katastrof, ki se dogajajo zaradi podnebnih sprememb.

T.i. vodni stres (nedostopnost do vode oz. poplave in suše) je globalni problem. Vpliva pa tako na ekonomijo kot na zdravje in prestavlja grožnjo prihodnosti velikemu delu sveta.

 

Vir: WMO

(Visited 169 times, 1 visits today)
Close