Lastniki objektov so dolžni poskrbeti za minimalen možen vpliv na okolje in naravo, izbiro pravilne tehnologije čiščenja ter redno vzdrževanje – še posebej v visokogorju. Ustrezno ravnanje z odpadnimi vodami je namreč ključno za ohranjanje vodnih virov.

Okoljski kriminal v Triglavskem narodnem parku

Tudi gore so pod vplivom podnebnih sprememb, ki močno spreminjajo tako nosilne kot regeneracijske sposobnosti gorskega sveta. Prav množični turizem pa povzroča vedno večje pritiske. »V Avstriji je na zavarovanih območjih skrb za okolje in naravo absolutno pred zadovoljevanjem želja obiskovalcev – v Sloveniji pa smo v srcu Triglavskega narodnega parka, v prvem varstvenem območju, priča okoljskemu kriminalu, ki spremlja izcejanje odpadnih voda iz planinskih koč,« opozarja izr. prof. dr. Matej Ogrin, predsednik CIPRE Slovenija.

Akcija Ogenj v Alpah poteka že od 1986 in opozarja na razvojne in okoljske problem v Alpah. Foto: Arhiv CIPRA

Malomarno ravnanje z odpadnimi vodami spremljajo tako pri Koči pri Triglavskih jezerih kot pod Domom pod Kredarico, lastnik obeh objektov je Planinsko društvo Ljubljana Matica. Sledilni poskusi na Triglavskem ledeniku 2021 so potrdili podzemno vodno povezavo izpod Triglavskega ledenika navzdol do Mostnice v dolini Voje, dalje v Savo Bohinjko. Del voda pa odteka tudi na zgornjesavsko stran po Triglavski Bistrici v Savo Dolinko. »Nova ugotovitev nas mora še posebej skrbeti v kontekstu izliva morebitno onesnaženih voda s planinskih koč okrog Triglava, zlasti Triglavskega doma na Kredarici, ki ga obišče največ planincev, a še vedno nima urejenega čiščenja in odvajanja odpadnih voda,« pove mag. Miha Pavšek, vodja sledilnih poskusov z ZRSC SAZU, Geografskega Inštituta Antona Melika.

Intenzivno taljenje Triglavskega ledenika. Foto: Miha Pavšek, arhiv ZRC SAZU GIAM

Treba je urediti izcedne vode na kočah v okolici Triglava

Vzorce vode so vzeli v Ivančičevi jami, ki leži nekaj 10 m pod Domom na Kredarici, tako letos kot lani. »Povišane so vrednosti več perametrov, vrednosti nitratov pa kažejo več kot 4x presežene dovoljene vrednosti, kar kaže na onesnaženje jame z odpadnimi vodami s Triglavskega doma na Kredarici. Zato je treba nemudoma, urediti izcedne vode na kočah v okolici Triglava ter zagotoviti vodotesnost rezervoarjev za pogonska goriva agregatov,« je bil jasen mag. Pavšek.

Cevovod za Triglavski dom na ledeniku. Foto: Miha Pavšek, arhiv ZRC SAZU GIAM

PD Matica ima največji “hotel” v TNP-ju, ki onesnažuje okolje

Neurejene odpadne vode ogrožajo pitne vire v dolini, prebivalci Triglavskega narodnega parka pa opozarjajo na nezakonito ravnanje PD Matica: »Neurejeno ravnanje z odpadnimi vodami visokogorskih koč je težava največjega lastnika planinskih koč v Triglavskem pogorju. Planinske koče PD Matice imajo skupno več kot 400 postelj (Triglavski dom na Kredarici 340 postelj, Koča pri Triglavskih jezerih 100 postelj) – to je največji hotel v TNP-ju! Zakon o Triglavskem narodnem parku veleva, da se na območju parka lahko zgradi hotel s kapaciteto največ 80 postelj, mi pa imamo v visokogorju hotel z več kot 400 posteljami!«

Z akcijo Ognji v Alpah letos opozarjamo na problematiko odpadnih voda v visokogorju. Foto: Arhiv CIPRA – Samo K

Vsaka napaka pri ravnanju z odpadnimi vodami je v okolju hitro vidna

Strokovnjaki opozarjajo, da je celovito reševanje problematike odpadnih voda na koči pri Triglavskih jezerih kompleksno, ključno pa je prilagajanje ravnanja z viri (vodo, hrano in energijo) v vseh planinski kočah ter njuna prilagoditev obiska: »Koča pri Triglavskih jezerih leži v neposredni bližini vodnega telesa. To pomeni, da se vsaka napaka pri ravnanju z odpadno vodo zelo hitro pozna.

(Visited 187 times, 1 visits today)

Naprej »

Close